Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
11.05.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
50€ 49€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
50 € 49 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
157 518 € 150 739 € 250 891 € 183 121 € 142 404 € 63 764 € 14 382 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
157 518€ 150 739€ 250 891€ 183 121€ 142 404€ 63 764€ 14 382€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
121 822 € 115 390 € 199 504 € 141 922 € 115 669 € 44 828 € 18 890 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 547€ 3 288€ 3 884€ 1 419€ 4 668€ 2 133€ 686€
10
B.2
Služby
120 275€ 112 102€ 195 620€ 140 503€ 111 001€ 42 695€ 18 204€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 746 € 35 349 € 51 387 € 41 199 € 26 735 € 18 985 € -4 508 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 986 € 8 819 € 7 846 € 6 728 € 8 375 € 5 730 € 2 317 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 467€ 4 225€ 1 707€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 524€ 1 482€ 601€
16
C.4
Sociálne náklady
384€ 23€ 9€
17
D
Dane a poplatky
161€ 106€ 94€ 176€ 212€ 119€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 029€ 17 029€ 17 029€ 14 853€ 10 500€ 10 500€ 10 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20€ 94€ 596€ 10€ 146€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 122€ 2 225€ 1 456€ 1 268€ 80€ 494€ 456€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 468 € 7 264 € 25 558 € 18 184 € 7 568 € 2 288 € -17 781 €
41
O
Kurzové straty
6€ 17€ 45€ 29€ 40€ 5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
127€ 181€ 188€ 100€ 508€ 171€ 69€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-133 € -198 € -233 € -129 € -548 € -176 € -69 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 335 € 7 066 € 25 325 € 18 055 € 7 020 € 2 112 € -17 850 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 798 € 2 038 € 1 444 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 798€ 2 038€ 1 444€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 537 € 5 028 € 23 881 € 17 095 € 6 060 € 1 152 € -17 850 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 335 € 7 066 € 25 325 € 18 055 € 7 020 € 2 112 € -17 850 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 537 € 5 028 € 23 881 € 17 095 € 6 060 € 1 152 € -17 850 €