Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
42 907 € 179 579 € 27 523 € 11 680 € 2 340 € 13 123 € 3 489 € 21 093 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
146€ 3 420€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 340€ 163 486€ 24 961€ 11 680€ 2 340€ 12 977€ 69€ 21 093€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 885€ 16 093€ 2 562€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 682€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
40 954 € 178 284 € 20 608 € 10 415 € 7 359 € 8 043 € 4 218 € 18 211 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 498€ 119 896€ 6 759€ 5 087€ 3 678€ 5 981€ 2 456€ 14 216€
11
C.
Služby
14 379€ 24 888€ 11 106€ 4 793€ 3 163€ 2 062€ 1 762€ 3 995€
12
D.
Osobné náklady
11 429€ 24 690€ 1 401€ 352€ 31€
13
E.
Dane a poplatky
127€ 142€ 194€ 66€ 55€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 465€ 8 519€ 1 148€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56€ 149€ 117€ 432€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 953 € 1 295 € 6 915 € 1 265 € -5 019 € 5 080 € -729 € 2 882 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 537 € 18 702 € 7 096 € 1 800 € -4 501 € 5 080 € -729 € 2 882 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
7€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
770 € 1 025 € 113 € 111 € 124 € 108 € 149 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
590€ 686€
32
N.
Kurzové straty
2€ 1€ 3€ 15€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
180€ 337€ 113€ 110€ 121€ 108€ 134€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-770 € -1 025 € -113 € -111 € -124 € -108 € -142 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 183 € 270 € 6 802 € 1 154 € -5 019 € 4 956 € -837 € 2 740 €
36
P.
Daň z príjmov
253€ 960€ 480€ 480€ 565€ 480€ 138€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 183 € 17 € 5 842 € 674 € -5 499 € 4 391 € -1 317 € 2 602 €