Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLEKSIY - Trans & Company, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
276 826€ 343 072€ 357 433€ 266 186€ 152 176€ 55 761€ 61 960€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
310 267 € 362 522 € 357 433 € 266 186 € 158 799 € 55 761 € 67 771 € 83 910 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
276 826€ 343 072€ 357 433€ 266 186€ 152 176€ 55 761€ 61 960€ 83 910€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 450€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 441€ 15 000€ 6 623€ 5 811€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
443 153 € 323 666 € 346 518 € 263 364 € 154 363 € 55 053 € 64 186 € 77 477 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
280 790€ 94 754€ 100 263€ 50 262€ 43 257€ 6 717€ 12 321€ 42 141€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
42 222€ 58 547€ 130 725€ 87 178€ 29 094€ 13 979€ 22 645€ 15 905€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
40 843 € 22 025 € 4 689 € 3 674 € 3 142 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 089€ 16 235€ 3 443€ 2 706€ 2 315€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 590€ 5 700€ 1 229€ 953€ 815€
19
E.4.
Sociálne náklady
164€ 90€ 17€ 15€ 12€
20
F.
Dane a poplatky
9 406€ 15 291€ 18 660€ 14 491€ 10 738€ 6 102€ 9 957€ 7 799€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
69 612€ 45 889€ 92 092€ 107 734€ 71 270€ 25 013€ 19 263€ 11 626€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 612€ 45 889€ 92 092€ 107 734€ 71 270€ 25 013€ 19 263€ 11 626€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
562€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
280€ 86 598€ 89€ 25€ 4€ 100€ 6€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-132 886 € 38 856 € 10 915 € 2 822 € 4 436 € 708 € 3 585 € 6 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-46 186 € 189 771 € 126 445 € 128 746 € 79 825 € 35 065 € 26 994 € 25 864 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 € 16 € 12 € 27 € 26 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 € 16 € 12 € 27 € 24 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21€ 16€ 12€ 27€ 24€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 617 € 1 672 € 423 € 438 € 1 823 € 4 097 € 6 537 € 5 071 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
148 € 224 € 789 € 1 393 € 1 824 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
148€ 224€ 789€ 1 393€ 1 824€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 617€ 1 672€ 275€ 438€ 1 599€ 3 308€ 5 144€ 3 247€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 617 € -1 672 € -402 € -422 € -1 811 € -4 070 € -6 511 € -5 069 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-136 503 € 37 184 € 10 513 € 2 400 € 2 625 € -3 362 € -2 926 € 1 364 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 809 € 960 € 960 € 960 € 960 € 960 € 314 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 809€ 960€ 960€ 960€ 960€ 960€ 314€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-136 503 € 29 375 € 9 553 € 1 440 € 1 665 € -4 322 € -3 886 € 1 050 €