Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
278 147 € 273 791 € 203 804 € 200 344 € 216 701 € 71 786 € 12 591 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
19 473€ 8 390€ 7 853€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 118€ 191 649€ 121 657€ 116 385€ 127 209€ 20 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
140 048€ -12 348€ 6 296€ 10 879€ 14 516€ 27 979€ 12 591€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
601€ 6 271€ 636€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 981€ 74 416€ 67 461€ 66 809€ 66 487€ 23 807€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
237 523 € 164 277 € 168 017 € 156 816 € 209 780 € 66 044 € 12 567 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 473€ 8 390€ 7 913€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 713€ 57 119€ 75 617€ 61 642€ 81 847€ 18 614€ 5 296€
11
C.
Služby
158 846€ 71 051€ 71 817€ 83 942€ 84 625€ 46 627€ 7 271€
12
D.
Osobné náklady
6 566€ 8 485€ 676€ 20€ 30 979€
13
E.
Dane a poplatky
6 737€ 2 688€ 2 517€ 1 657€ 1 657€ 633€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 620€ 4 788€ 8 963€ 3 066€ 2 010€ 168€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
562€ 6 271€ 636€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41€ 111€ 37€ 218€ 113€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
40 624 € 109 514 € 35 787 € 43 528 € 6 921 € 5 742 € 24 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-2 393 € 51 131 € -19 481 € -18 320 € -24 807 € -17 262 € 24 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
140 372 € 1 888 € 2 582 € 1 824 € 55 € 59 € 24 €
31
M.
Nákladové úroky
805€ 1 146€ 1 867€ 1 222€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139 567€ 742€ 715€ 602€ 55€ 59€ 24€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-140 372 € -1 888 € -2 582 € -1 823 € -54 € -59 € -24 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-99 748 € 107 626 € 33 205 € 41 705 € 6 867 € 5 683 €
36
P.
Daň z príjmov
9 196€ 22 654€ 6 529€ 9 372€ 1 346€ 1 252€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-108 944 € 84 972 € 26 676 € 32 333 € 5 521 € 4 431 €