Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
24.08.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
217€ 485€ 340€ 88€ 97€ 813€ 720€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
217 € 485 € 340 € 88 € 97 € 813 € 720 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 544 487 € 4 744 991 € 5 440 989 € 3 464 227 € 6 990 450 € 2 063 984 € 771 655 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 544 487€ 4 744 991€ 5 440 989€ 3 464 227€ 6 990 450€ 2 063 984€ 771 655€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 771 554 € 4 994 389 € 6 028 260 € 3 512 483 € 6 998 475 € 2 015 073 € 685 101 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 712€ 62 179€ 67 759€ 43 776€ 18 009€ 31 103€ 8 385€
10
B.2
Služby
6 719 037€ 4 932 210€ 5 960 501€ 3 468 707€ 6 980 466€ 1 983 970€ 676 716€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-226 850 € -248 913 € -586 931 € -48 168 € -7 928 € 49 724 € 87 274 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
73 616 € 9 881 € 3 380 € 10 579 € 4 541 € 21 388 € 37 854 €
13
C.1
Mzdové náklady
55 800€ 7 955€ 2 700€ 7 936€ 3 348€ 15 758€ 27 892€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 524€ 1 878€ 680€ 2 643€ 1 179€ 5 546€ 9 817€
16
C.4
Sociálne náklady
292€ 48€ 14€ 84€ 145€
17
D
Dane a poplatky
770€ 740€ 770€ 993€ 568€ 1 562€ 1 252€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 159€ 23 422€ 20 882€ 35 390€ 6 230€ 51 489€ 40 085€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
24 500€ 6 242€ 36 238€ 130 058€ 49 200€ 7 600€ 6 650€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 699€ 12 750€ 35 593€ 100 952€ 26 217€ 19 130€ 11 800€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
353 673€ 301 067€ 662 311€ 6 255€ 84 487€ 50 325€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 793€ 3 257€ 2 626€ 1 948€ 85 932€ 29 883€ 1 940€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 286 € 8 346 € 48 367 € -61 717 € 2 271 € -15 803 € 993 €
38
X.
Výnosové úroky
20€ 214€ 9€ 3€ 12€
39
N
Nákladové úroky
2 192€ 1 440€ 1 843€ 2 307€ 833€ 542€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
3€ 31€ 8€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 700€ 5 220€ 4 498€ 5 993€ 3 269€ 232€ 210€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 874 € -6 691 € -6 349 € -8 088 € -4 093 € -771 € -198 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
412 € 1 655 € 42 018 € -69 805 € -1 822 € -16 574 € 795 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 960 € 4 684 € 3 076 € 2 921 € 3 689 € 2 880 € 1 544 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 960€ 4 684€ 3 076€ 2 921€ 3 689€ 2 880€ 1 544€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 548 € -3 029 € 38 942 € -72 726 € -5 511 € -19 454 € -749 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
412 € 1 655 € 42 018 € -69 805 € -1 822 € -16 574 € 795 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 548 € -3 029 € 38 942 € -72 726 € -5 511 € -19 454 € -749 €