Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STARTECH, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
27.07.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 611 760 € 2 373 628 € 2 017 847 € 1 791 850 € 1 411 011 € 1 165 747 € 1 376 048 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
927 864 € 1 042 649 € 1 162 448 € 79 810 € 98 820 € 54 997 € 66 999 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
927 864 € 1 042 649 € 1 162 448 € 79 810 € 98 820 € 54 997 € 66 999 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
927 864€ 1 042 649€ 1 162 448€ 79 810€ 98 820€ 54 997€ 66 999€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 665 019 € 1 309 307 € 800 988 € 1 688 843 € 1 334 665 € 1 105 036 € 1 308 799 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
259 931 € 310 634 € 576 594 € 720 652 € 279 224 € 120 815 € 159 463 €
036
B.I.5
Tovar
259 931€ 310 634€ 576 594€ 720 652€ 279 224€ 120 815€ 159 463€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 300 297 € 965 824 € 203 274 € 942 142 € 1 024 880 € 979 374 € 1 140 661 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 147 297€ 900 024€ 144 474€ 887 758€ 1 024 880€ 979 374€ 1 140 661€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 584€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
153 000€ 65 800€ 58 800€ 52 800€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
104 791 € 32 849 € 21 120 € 26 049 € 30 561 € 4 847 € 8 675 €
056
B.IV.1
Peniaze
104 664€ 5 060€ 2 430€ 2 435€ 4 138€ 4 138€ 4 152€
057
B.IV.2
Účty v bankách
127€ 27 789€ 18 690€ 23 614€ 26 423€ 709€ 4 523€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 877 € 21 672 € 54 411 € 23 197 € -22 474 € 5 714 € 250 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 877€ 17 391€ 16 978€ 21 306€ 21 577€ 5 714€ 250€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 281€ 37 433€ 1 891€ -44 051€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 611 760 € 2 373 628 € 2 017 847 € 1 791 850 € 1 411 011 € 1 165 747 € 1 376 048 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
90 861 € 89 071 € 56 976 € 53 054 € 12 788 € 9 763 € 8 759 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 390 € 237 € 188 € 35 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 390€ 237€ 188€ 35€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
83 571 € 51 476 € 47 554 € 7 399 € 4 525 € 3 571 € 672 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
83 571€ 51 476€ 47 554€ 7 399€ 4 525€ 3 571€ 672€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 790 € 32 095 € 3 922 € 40 265 € 3 026 € 1 004 € 3 052 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 520 582 € 2 284 557 € 1 954 822 € 1 730 791 € 1 398 223 € 1 155 984 € 1 367 289 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
39 000 € 12 832 € 35 445 € 49 299 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 000€ 12 832€ 35 445€ 49 299€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 031 542 € 1 665 197 € 1 166 142 € 1 273 947 € 1 385 391 € 1 120 539 € 1 317 990 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 898 920€ 1 657 009€ 1 132 668€ 1 261 007€ 1 264 803€ 1 095 823€ 1 260 394€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 910€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
132 622€ 7 770€ 33 334€ 108€ 101 984€ 6 857€ 26 759€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
418€ 140€ 12 832€ 18 604€ 17 859€ 18 927€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
489 040 € 619 360 € 749 680 € 456 844 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
358 720€ 489 040€ 749 680€ 456 844€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
130 320€ 130 320€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
317 € 6 049 € 8 005 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
317€ 6 049€ 8 005€