Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENER-G Slovakia, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2013 2012
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
50 175 € 53 349 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
45 380 € 39 289 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
45 380 € 39 289 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45 380€ 39 289€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 795 € 14 060 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
700 € 3 357 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
700€ 3 357€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 095 € 10 703 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 095€ 10 703€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
50 175 € 53 349 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-13 215 € -7 315 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 315 € -9 965 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 315€ -9 965€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 900 € -2 350 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
63 390 € 60 664 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 600 € 17 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 400€ 1 200€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
200€ 15 800€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
61 790 € 43 664 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 824€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
61 790€ 40 840€