Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
88 762 € 84 342 € 92 674 € 97 636 € 199 727 € 240 120 € 166 832 € 141 794 € 115 112 € 86 184 € 82 397 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
62 296€ 220 087€ 153 888€ 140 268€ 115 112€ 86 184€ 74 197€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
57 170€ 48 664€ 23 267€ 73 547€ 99 563€ 250€ 8 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
1 589€ 2 310€ 2 469€ 2 181€ 4 650€ 8 276€ 2 416€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 300€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 003€ 33 368€ 66 938€ 21 908€ 31 918€ 11 757€ 10 278€ 1 526€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
92 749 € 94 688 € 87 975 € 94 690 € 217 613 € 212 207 € 173 096 € 151 736 € 167 544 € 92 416 € 103 374 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
523€ 498€ 1 027€ 236€ 38 523€ 48 217€ 53 891€ 50 362€ 71 003€ 51 546€ 52 545€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
46 821€ 45 933€ 34 843€ 35 614€ 56 257€ 66 057€ 57 244€ 45 452€ 46 974€ 15 351€ 30 280€
11
C.
Služby
7 814€ 7 351€ 9 654€ 15 870€ 27 427€ 28 828€ 24 926€ 23 676€ 25 041€ 16 326€ 13 176€
12
D.
Osobné náklady
36 842€ 36 638€ 35 790€ 36 061€ 74 549€ 63 950€ 35 258€ 29 491€ 21 379€ 5 964€ 4 189€
13
E.
Dane a poplatky
261€ 202€ 281€ 443€ 337€ 512€ 300€ 267€ 375€ 211€ 291€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86€ 3 298€ 5 285€ 5 285€ 16 744€ 3 620€ 797€ 2 166€ 2 529€ 2 893€ 2 893€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 187€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
402€ 768€ 1 095€ 1 181€ 1 589€ 1 023€ 680€ 322€ 243€ 125€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 987 € -10 346 € 4 699 € 2 946 € -17 886 € 27 913 € -6 264 € -9 942 € -52 432 € -6 232 € -20 977 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
3 601 € -2 808 € -19 788 € 24 008 € 44 302 € 85 261 € 20 493 € 20 778 € -27 906 € 2 961 € -13 604 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
443 € 254 € 170 € 207 € 287 € 358 € 304 € 399 € 1 127 € 1 197 € 850 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
8€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
443€ 254€ 170€ 207€ 287€ 358€ 304€ 391€ 1 127€ 1 197€ 850€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-443 € -254 € -169 € -207 € -287 € -358 € -304 € -398 € -1 126 € -1 197 € -849 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 430 € -10 600 € 4 530 € 2 739 € -18 173 € 27 555 € -6 568 € -10 340 € -53 558 € -7 429 € -21 826 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 430 € -10 600 € 4 530 € 2 739 € -18 173 € 27 555 € -7 528 € -11 300 € -54 518 € -8 389 € -21 826 €