Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZAR invest, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
150 € 761 € 747 € 473 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
150€ 761€ 747€ 473€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 471 € 24 006 € 4 751 € 4 321 € 3 954 € 5 € 230 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 917€ 6 783€ 509€
10
B.2
Služby
23 554€ 17 223€ 4 751€ 3 812€ 3 954€ 5€ 230€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-27 321 € -23 245 € -4 004 € -3 848 € -3 954 € -5 € -230 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
138 983 € 106 856 €
17
D
Dane a poplatky
131€ 37€ 33€ 397€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 751€ 1 667€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 588€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
800€ 266€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 647€ 1 741€ 5€ 269€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-167 621 € -133 546 € -4 009 € -4 150 € -4 085 € -5 € -230 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 730€
39
N
Nákladové úroky
39 319€ 210 658€ 151 975€ 58 694€ 1 255€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
206€ 223€ 186€ 177€ 164€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-39 525 € -210 881 € -152 161 € -58 867 € -689 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-207 146 € -344 427 € -156 170 € -63 017 € -4 774 € -5 € -230 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-207 146 € -344 427 € -156 650 € -63 497 € -5 254 € -485 € -230 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-207 146 € -344 427 € -156 170 € -63 017 € -4 774 € -5 € -230 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-207 146 € -344 427 € -156 650 € -63 497 € -5 254 € -485 € -230 €