Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

R2R s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
138 814 € 135 130 € 98 697 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
135 449€ 134 766€ 97 671€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
238€ 264€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 365€ 126€ 762€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
152 134 € 145 876 € 101 715 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
88 697€ 85 337€ 50 219€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 801€ 5 784€ 6 058€
11
C.
Služby
30 081€ 35 149€ 28 916€
12
D.
Osobné náklady
27 736€ 18 082€ 12 653€
13
E.
Dane a poplatky
4€ 118€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 819€ 1 520€ 3 751€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-13 320 € -10 746 € -3 018 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
12 870 € 8 734 € 12 742 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
9€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 271 € 2 433 € 1 555 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
796€ 742€ 167€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 475€ 1 691€ 1 388€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 271 € -2 423 € -1 555 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-15 591 € -13 169 € -4 573 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-16 551 € -14 129 € -4 573 €