Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALO diamonds Avion Bratislava, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
650 238 € 699 592 € 970 883 € 1 060 113 € 1 096 648 € 941 941 € 942 642 € 810 352 € 347 705 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
633 098€ 682 550€ 968 767€ 1 059 929€ 1 095 476€ 940 893€ 940 691€ 809 093€ 346 852€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 608€ 793€ 1 201€ 153€ 137€ 34€ 924€ 417€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 532€ 16 249€ 915€ 31€ 1 035€ 1 014€ 1 027€ 842€ 853€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
613 609 € 663 679 € 1 065 826 € 1 092 882 € 1 082 422 € 983 078 € 934 703 € 763 100 € 436 959 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
394 617€ 420 330€ 620 237€ 687 065€ 673 180€ 546 162€ 552 019€ 446 526€ 215 105€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 212€ 1 415€ 4 335€ 4 366€ 5 429€ 4 080€ 6 769€ 5 574€ 7 043€
11
C.
Služby
71 048€ 90 041€ 217 663€ 222 889€ 235 794€ 250 856€ 208 308€ 167 298€ 166 626€
12
D.
Osobné náklady
133 130€ 138 637€ 203 370€ 144 260€ 138 839€ 143 531€ 137 294€ 105 511€ 34 322€
13
E.
Dane a poplatky
92€ 57€ 56€ 56€ 56€ 56€ 127€ 189€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 829€ 12 790€ 17 273€ 27 289€ 27 289€ 27 289€ 27 289€ 27 336€ 13 668€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
681€ 409€ 2 892€ 6 957€ 1 835€ 11 104€ 2 897€ 10 855€ 6€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
36 629 € 35 913 € -94 943 € -32 769 € 14 226 € -41 137 € 7 939 € 47 252 € -89 254 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
167 829 € 171 557 € 127 733 € 145 762 € 181 210 € 139 829 € 174 519 € 190 112 € -41 922 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
474 € 19 849 € 5 661 € 9 954 € 11 308 € 5 233 € 12 040 € 15 799 € 98 899 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 585€ 5 059€ 4 863€ 5 160€ 719€ 3€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
473€ 19 849€ 3 028€ 4 895€ 6 445€ 73€ 11 321€ 15 771€ 98 897€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 48€ 25€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
23 911 € 11 337 € 9 837 € 10 855 € 34 401 € 10 081 € 23 567 € 28 829 € 86 922 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 000€ 844€ 152€ 2 466€ 8 230€ 5 013€ 4 900€ 9 445€ 6 217€
32
N.
Kurzové straty
19 152€ 6 394€ 5 364€ 3 151€ 21 681€ 579€ 13 109€ 16 389€ 78 843€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 759€ 4 099€ 4 321€ 5 238€ 4 490€ 4 489€ 5 558€ 2 995€ 1 862€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-23 437 € 8 512 € -4 176 € -901 € -23 093 € -4 848 € -11 527 € -13 030 € 11 977 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
13 192 € 44 425 € -99 119 € -33 670 € -8 867 € -45 985 € -3 588 € 34 222 € -77 277 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 2 880€ 2 880€ 6 937€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
13 192 € 44 425 € -99 119 € -33 670 € -11 747 € -48 865 € -6 468 € 27 285 € -77 277 €