Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GNL SLOVAKIA s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 253 901 € 1 660 768 € 45 813 € 45 818 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
32 893 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
32 893 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 893€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 221 008 € 1 660 768 € 45 813 € 45 818 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
40 818 € 40 818 €
036
B.I.5
Tovar
40 818€ 40 818€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 753 656 € 1 644 800 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 753 656€ 1 644 800€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 467 352 € 15 968 € 4 995 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 467 352€ 15 968€ 4 995€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 253 901 € 1 660 768 € 45 813 € 45 818 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
222 937 € 41 877 € 4 991 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
36 877 € -9 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
181 060 € 36 886 € -9 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 030 964 € 1 618 891 € 40 822 € 40 818 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
828 € 40 818 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
40 818€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
18 030 964 € 1 618 063 € 40 818 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
17 213 921€ 1 333 526€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 023€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
816 020€ 284 537€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
40 818€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4€