Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
79 248 € 78 826 € 78 348 € 44 175 € 67 898 € 72 476 € 81 009 € 85 028 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
63 899€ 61 538€ 49 219€ 40 670€ 66 138€ 66 377€ 64 457€ 58 029€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 210€ 11 590€ 22 666€ 30 541€ 112€ 124€ 4 494€ 22 316€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
420€
05
IV.
Aktivácia
-27 448€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 193€ 3 624€ 5 250€ 412€ 1 648€ 5 975€ 4 821€ 4 115€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
526€ 2 074€ 1 213€ 7 237€ 568€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
93 736 € 90 814 € 93 464 € 65 185 € 95 113 € 118 727 € 118 754 € 108 344 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
49 371€ 47 815€ 37 980€ 30 819€ 51 167€ 51 689€ 48 841€ 44 777€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 604€ 10 339€ 23 158€ 5 329€ -31€ 10 844€ 7 630€ 22 377€
11
C.
Služby
20 447€ 23 868€ 19 462€ 16 236€ 24 321€ 18 122€ 28 507€ 20 743€
12
D.
Osobné náklady
5 152€ 3 827€ 6 184€ 1 963€ 11 034€ 10 092€ 9 282€ 8 439€
13
E.
Dane a poplatky
324€ 279€ 279€ 202€ 157€ 375€ 450€ 366€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 422€ 3 359€ 3 757€ 9 299€ 7 690€ 15 508€ 17 730€ 10 396€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 952€ 4 127€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-52€ 8€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 416€ 1 327€ 2 644€ 1 337€ 775€ 2 145€ 2 239€ 1 238€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-14 488 € -11 988 € -15 116 € -21 010 € -27 215 € -46 251 € -37 745 € -23 316 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-4 893 € -8 894 € -8 715 € -8 621 € -9 207 € -14 154 € -16 027 € -7 552 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 5 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
5€ 2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 254 € 1 191 € 1 782 € 1 733 € 1 948 € 2 600 € 3 413 € 2 386 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
996€ 135€ 284€ 464€ 608€ 1 256€ 2 204€ 1 151€
32
N.
Kurzové straty
5€ 20€ 5€ 47€ 41€ 46€ 224€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
253€ 1 056€ 1 478€ 1 264€ 1 293€ 1 303€ 1 163€ 1 011€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 254 € -1 191 € -1 782 € -1 733 € -1 947 € -2 595 € -3 413 € -2 384 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-15 742 € -13 179 € -16 898 € -22 743 € -29 162 € -48 846 € -41 158 € -25 700 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-15 742 € -13 179 € -16 898 € -23 703 € -30 122 € -49 806 € -42 118 € -25 700 €