Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
103 335 € 79 248 € 78 826 € 78 348 € 44 175 € 67 898 € 72 476 € 81 009 € 85 028 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
68 344€ 63 899€ 61 538€ 49 219€ 40 670€ 66 138€ 66 377€ 64 457€ 58 029€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 148€ 13 210€ 11 590€ 22 666€ 30 541€ 112€ 124€ 4 494€ 22 316€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
420€
05
IV.
Aktivácia
-27 448€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 193€ 3 624€ 5 250€ 412€ 1 648€ 5 975€ 4 821€ 4 115€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 843€ 526€ 2 074€ 1 213€ 7 237€ 568€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
109 200 € 93 736 € 90 814 € 93 464 € 65 185 € 95 113 € 118 727 € 118 754 € 108 344 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
53 961€ 49 371€ 47 815€ 37 980€ 30 819€ 51 167€ 51 689€ 48 841€ 44 777€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 292€ 12 604€ 10 339€ 23 158€ 5 329€ -31€ 10 844€ 7 630€ 22 377€
11
C.
Služby
14 374€ 20 447€ 23 868€ 19 462€ 16 236€ 24 321€ 18 122€ 28 507€ 20 743€
12
D.
Osobné náklady
3 366€ 5 152€ 3 827€ 6 184€ 1 963€ 11 034€ 10 092€ 9 282€ 8 439€
13
E.
Dane a poplatky
342€ 324€ 279€ 279€ 202€ 157€ 375€ 450€ 366€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 816€ 4 422€ 3 359€ 3 757€ 9 299€ 7 690€ 15 508€ 17 730€ 10 396€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 952€ 4 127€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-52€ 8€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 049€ 1 416€ 1 327€ 2 644€ 1 337€ 775€ 2 145€ 2 239€ 1 238€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-5 865 € -14 488 € -11 988 € -15 116 € -21 010 € -27 215 € -46 251 € -37 745 € -23 316 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 865 € -4 893 € -8 894 € -8 715 € -8 621 € -9 207 € -14 154 € -16 027 € -7 552 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 5 € 2 €
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
5€ 2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 659 € 1 254 € 1 191 € 1 782 € 1 733 € 1 948 € 2 600 € 3 413 € 2 386 €
31
M.
Nákladové úroky
1 456€ 996€ 135€ 284€ 464€ 608€ 1 256€ 2 204€ 1 151€
32
N.
Kurzové straty
9€ 5€ 20€ 5€ 47€ 41€ 46€ 224€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
194€ 253€ 1 056€ 1 478€ 1 264€ 1 293€ 1 303€ 1 163€ 1 011€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 659 € -1 254 € -1 191 € -1 782 € -1 733 € -1 947 € -2 595 € -3 413 € -2 384 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 524 € -15 742 € -13 179 € -16 898 € -22 743 € -29 162 € -48 846 € -41 158 € -25 700 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 524 € -15 742 € -13 179 € -16 898 € -23 703 € -30 122 € -49 806 € -42 118 € -25 700 €