Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WORLD TRADE CORPORATION, s.r.o.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
654 700 € 246 414 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
42 083€ 142 870€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
612 617€ 103 544€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
864 010 € 246 292 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
802 890€ 131 985€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57€
11
C.
Služby
1 350€ 435€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
111 583€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 232€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 472€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
53 298€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-209 310 € 122 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-762 157 € 10 393 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
6 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
5€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 311 € 118 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1 063€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 248€ 118€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 305 € -118 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-211 615 € 4 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-214 495 € 4 €