Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pepco Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.07.2016
30.09.2016
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
89 928 615€ 85 524 432€ 70 470 172€ 52 418 152€ 10 090 380€ 31 819 649€ 17 987 623€ 9 511 330€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
90 752 143 € 85 629 670 € 70 486 040 € 52 451 040 € 10 241 543 € 32 539 707 € 18 222 491 € 9 631 345 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
88 921 233€ 84 452 436€ 69 729 274€ 52 418 152€ 10 090 380€ 31 819 649€ 17 981 600€ 9 441 087€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 007 382€ 1 071 996€ 740 898€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 758€ 85 220€ 10 086€ 2 719€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
803 770€ 20 018€ 5 782€ 30 169€ 151 163€ 720 058€ 240 891€ 190 258€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
78 224 639 € 72 850 020 € 59 461 404 € 42 650 990 € 8 326 594 € 27 407 537 € 15 955 534 € 9 198 959 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 847 244€ 46 720 392€ 38 370 495€ 27 627 116€ 5 108 719€ 16 895 847€ 9 461 906€ 4 891 068€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 953 987€ 1 813 910€ 1 441 825€ 1 288 013€ 155 532€ 573 901€ 373 186€ 283 523€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-65 759€ 123 320€ 113 250€ -22 371€ 215 354€ 52 606€ 79 428€ 91 290€
14
D.
Služby
10 715 064€ 10 182 503€ 8 624 854€ 5 560 567€ 1 119 056€ 3 921 904€ 2 678 376€ 1 777 714€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 913 731 € 12 051 875 € 9 241 053 € 6 844 231 € 1 330 764 € 4 321 103 € 2 468 439 € 1 451 568 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 054 217€ 8 643 572€ 6 660 223€ 4 953 643€ 980 988€ 3 123 895€ 1 765 043€ 1 058 968€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 382 621€ 2 912 454€ 2 227 704€ 1 617 979€ 308 652€ 1 041 185€ 612 411€ 333 937€
19
E.4.
Sociálne náklady
476 893€ 495 849€ 353 126€ 272 609€ 41 124€ 156 023€ 90 985€ 58 663€
20
F.
Dane a poplatky
279 888€ 29 375€ 27 772€ 29 386€ 608€ 3 380€ 3 130€ 4 393€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 899 597€ 1 530 014€ 1 495 632€ 1 126 242€ 178 786€ 775 494€ 520 222€ 440 797€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 899 597€ 1 643 545€ 1 479 282€ 1 073 868€ 266 680€ 801 253€ 531 647€ 315 719€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-113 531€ 16 350€ 52 374€ -87 894€ -25 759€ -11 425€ 125 078€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 917€ 63 184€ 3 134€ 24 035€ 7 495€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-846€ 2 417€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
656 970€ 335 447€ 143 389€ 173 771€ 217 775€ 856 653€ 368 430€ 258 606€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 527 504 € 12 779 650 € 11 024 636 € 9 800 050 € 1 914 949 € 5 132 170 € 2 266 957 € 432 386 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
28 478 079 € 26 684 307 € 21 919 748 € 17 964 827 € 3 491 719 € 10 375 391 € 5 388 704 € 2 397 492 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
405 942 € 253 382 € 197 085 € 197 954 € 26 255 € 216 078 € 216 796 € 4 808 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
277 177 € 181 066 € 82 319 € 9 369 € 41 € 91 € 180 € 209 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
277 177€ 181 066€ 82 319€ 9 311€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
58€ 41€ 91€ 180€ 209€
42
XII.
Kurzové zisky
128 765€ 72 199€ 114 766€ 188 585€ 26 214€ 215 987€ 215 834€ 4 599€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
117€ 0€ 782€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
467 933 € 100 375 € 139 638 € 180 429 € 60 342 € 317 096 € 328 073 € 216 739 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 534 € 96 993 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20 534€ 96 993€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€
52
O.
Kurzové straty
139 170€ 69 770€ 113 730€ 69 741€ 24 210€ 136 705€ 129 882€ 165 989€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
328 763€ 30 605€ 25 908€ 110 688€ 36 132€ 159 857€ 101 198€ 50 750€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-61 991 € 153 007 € 57 447 € 17 525 € -34 087 € -101 018 € -111 277 € -211 931 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 465 513 € 12 932 657 € 11 082 083 € 9 817 575 € 1 880 862 € 5 031 152 € 2 155 680 € 220 455 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 709 991 € 2 795 992 € 2 354 200 € 2 218 135 € 428 202 € 1 144 999 € 501 225 € 69 698 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 842 364€ 2 951 052€ 2 615 895€ 2 264 729€ 304 041€ 1 249 379€ 545 100€ 67 232€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-132 373€ -155 060€ -261 695€ -46 594€ 124 161€ -104 380€ -43 875€ 2 466€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 755 522 € 10 136 665 € 8 727 883 € 7 599 440 € 1 452 660 € 3 886 153 € 1 654 455 € 150 757 €