Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bashundhara Investment Slovakia, s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2015 2014 2013
01.07.2015
29.02.2016
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
29 750 € 159 682 € 71 521 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-60€ 1 950€
11
C.
Služby
15 659€ 52 086€ 11 172€
12
D.
Osobné náklady
14 003€ 105 663€ 60 349€
13
E.
Dane a poplatky
19€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
129€ -17€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-29 750 € -159 682 € -71 521 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-15 599 € -54 036 € -11 172 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 7 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 7€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
37 € 24 € 57 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37€ 24€ 57€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-36 € -17 € -56 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-29 786 € -159 699 € -71 577 €
36
P.
Daň z príjmov
481€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-29 786 € -160 180 € -71 577 €