Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Realdealcyclephile, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
04.10.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
317 513€ 396 922€ 271 424€ 162 548€ 99 354€ 62 965€ 11 043€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
175 349€ 213 979€ 124 205€ 99 698€ 61 099€ 28 994€ 5 851€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
142 164 € 182 943 € 147 219 € 62 850 € 38 255 € 33 971 € 5 192 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 512 614 € 1 518 674 € 1 560 590 € 1 080 665 € 616 595 € 125 642 € 344 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 388 694€ 1 470 601€ 1 495 135€ 1 024 115€ 438 741€ 49 954€ 344€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
123 920€ 48 073€ 65 455€ 56 550€ 177 854€ 75 688€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 404 216 € 1 415 648 € 1 387 264 € 936 933 € 810 140 € 190 534 € 31 455 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
300 036€ 393 546€ 445 357€ 354 373€ 360 516€ 63 378€ 7 421€
10
B.2
Služby
1 104 180€ 1 022 102€ 941 907€ 582 560€ 449 624€ 127 156€ 24 034€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
250 562 € 285 969 € 320 545 € 206 582 € -155 290 € -30 921 € -25 919 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
89 438 € 100 313 € 61 702 € 45 371 € 12 727 €
13
C.1
Mzdové náklady
61 882€ 70 254€ 43 571€ 32 287€ 9 526€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
21 746€ 24 446€ 14 619€ 10 573€ 3 022€
16
C.4
Sociálne náklady
5 810€ 5 613€ 3 512€ 2 511€ 179€
17
D
Dane a poplatky
685€ 564€ 349€ 24€ 16€ 20€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 232€ 17 672€ 11 364€ 3 421€ 1 086€ 994€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 207 341€ 259€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 207 573€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 008€ 2 884€ 7 428€ 8 997€ 2 186€ 199€ 195€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
81 946€ 10 812€ 6 569€ 3 517€ 19 311€ 1 837€ 2 555€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
61 269 € 159 492 € 247 989 € 163 014 € -185 969 € -32 575 € -29 293 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 1€ 10€ 16€
39
N
Nákladové úroky
15 790€ 10 118€ 4 656€ 3 886€ 1 521€
40
XI.
Kurzové zisky
2 672€ 529€ 133€ 48€ 156€ 13€ 182€
41
O
Kurzové straty
1 669€ 401€ 1 900€ 892€ 2 863€ 383€ 95€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 926€ 4 377€ 5 274€ 2 295€ 3 887€ 386€ 294€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-21 713 € -14 367 € -11 696 € -7 022 € -8 114 € -746 € -191 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
39 556 € 145 125 € 236 293 € 155 992 € -194 083 € -33 321 € -29 484 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 474 € 24 632 € 42 399 € 26 726 € 2 881 € 961 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 474€ 24 632€ 42 399€ 26 726€ 2 881€ 961€ 3€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 082 € 120 493 € 193 894 € 129 266 € -196 964 € -34 282 € -29 487 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
39 556 € 145 125 € 236 293 € 155 992 € -194 083 € -33 321 € -29 484 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 082 € 120 493 € 193 894 € 129 266 € -196 964 € -34 282 € -29 487 €