Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
763 262 € 668 470 € 698 720 € 632 890 € 380 129 € 136 825 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
748 362 € 653 610 € 698 720 € 618 207 € 380 122 € 136 552 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 746 € 1 699 € 1 731 € 817 €
036
B.I.5
Tovar
817€ 817€ 817€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
882€ 914€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
690 851 € 623 690 € 690 445 € 595 570 € 308 347 € 118 902 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
286 166€ 235 151€ 302 346€ 507 208€ 185 390€ 41 912€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
180 784€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
17 306€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 074€ 9 887€ 16 351€ 21 498€ 29 575€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
385 611€ 197 868€ 370 793€ 72 011€ 101 459€ 47 415€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
57 511 € 29 920 € 5 529 € 20 938 € 70 044 € 16 833 €
056
B.IV.1
Peniaze
35 991€ 4 483€ 5 529€ 7 566€ 2 600€ 1 468€
057
B.IV.2
Účty v bankách
21 520€ 25 437€ 13 372€ 67 444€ 15 365€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 900 € 14 860 € 14 683 € 7 € 273 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 900€ 14 860€ 14 683€ 7€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
273€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
763 262 € 668 470 € 698 720 € 632 890 € 380 129 € 136 825 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-253 043 € -285 468 € -329 534 € -434 015 € -450 730 € -440 193 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-385 967 € -430 034 € -536 435 € -550 730 € -540 194 € -4 228 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-385 967€ -430 034€ -550 730€ -540 194€ -4 228€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
32 424 € 44 066 € 106 401 € 16 715 € -10 536 € -535 965 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 016 305 € 953 938 € 1 028 254 € 1 066 905 € 830 859 € 576 781 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 644 € 1 243 € 300 € 500 € 1 665 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 644€ 1 243€ 1 665€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
300€ 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
145 € 156 € -6 € -6 € 9 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
145€ -6€ -6€ 9€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
750 167 € 952 550 € 1 028 098 € 1 058 611 € 822 365 € 575 107 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
471 158€ 705 438€ 785 222€ 819 778€ 525 423€ 277 267€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
236 005€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 520€ 2 344€ 3 554€ 911€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 187€ 1 520€ 604€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 317€ 3 263€ 3 317€ 2 928€ 1 036€ 228€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
269 985€ 239 985€ 235 905€ 295 906€ 296 097€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
264 494€ 8 000€ 8 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
237 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
237€