Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 876 199€ 5 324 634€ 8 749 031€ 2 239 354€ 2 924 841€ 341 295€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 799 497€ 5 195 504€ 8 551 521€ 2 107 247€ 2 855 220€ 314 723€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
76 702 € 129 130 € 197 510 € 132 107 € 69 621 € 26 572 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
67 741 € 58 335 € 44 159 € 19 853 € 126 894 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
67 741€ 58 335€ 44 159€ 19 853€ 126 894€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
48 216 € 90 626 € 83 655 € 130 285 € 186 317 € 490 871 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
392€ 5 187€ 1 807€ 4 800€ 18 252€
10
B.2
Služby
47 824€ 85 439€ 81 848€ 130 285€ 181 517€ 472 619€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
96 227 € 96 839 € 158 014 € 21 675 € 10 198 € -464 299 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
56 024 € 52 873 € 42 746 € 15 933 € 70 904 €
13
C.1
Mzdové náklady
39 818€ 37 795€ 11 309€ 51 008€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
14 014€ 13 302€ 3 960€ 17 949€
16
C.4
Sociálne náklady
2 192€ 1 776€ 664€ 1 947€
17
D
Dane a poplatky
57€ 58€ 256€ 6€ 88€ 87€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 546€ 112 396€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 219€ 119 827€ 22 942€ 6 725€ 4 977€ 919€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
678€ 7 006€ 23 062€ 350€ 642€ 357€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
46 233 € 44 333 € 114 892 € 28 044 € -1 488 € -534 728 €
38
X.
Výnosové úroky
8 185€ 10 399€ 2 749€ 24€ 55€ 63€
39
N
Nákladové úroky
11 413€ 40€ 6€ 875€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 3€ 1€ 6€ 2 861€
41
O
Kurzové straty
27€ 53€ 39€ 49€ 193€ 1 002€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
26€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 674€ 7 737€ 8 324€ 8 385€ 7 947€ 2 310€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 929 € 2 613 € -5 611 € -8 449 € -8 085 € -1 237 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
35 304 € 46 946 € 109 281 € 19 595 € -9 573 € -535 965 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 963 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 963€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
32 424 € 44 066 € 106 401 € 16 715 € -10 536 € -535 965 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
35 304 € 46 946 € 109 281 € 19 595 € -9 573 € -535 965 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
32 424 € 44 066 € 106 401 € 16 715 € -10 536 € -535 965 €