Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 223 960€ 6 566 084€ 3 956 344€ 5 513 200€ 8 818 884€ 2 265 958€ 3 056 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 223 325 € 6 565 341 € 3 948 159 € 5 502 796 € 8 816 132 € 2 265 932 € 3 056 712 € 342 214 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 127 933€ 6 492 333€ 3 876 199€ 5 324 634€ 8 749 031€ 2 239 354€ 2 924 841€ 341 295€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
89 650€ 68 428€ 67 741€ 58 335€ 44 159€ 19 853€ 126 894€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 742€ 4 580€ 4 219€ 119 827€ 22 942€ 6 725€ 4 977€ 919€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 195 098 € 6 492 480 € 3 901 926 € 5 458 463 € 8 701 240 € 2 237 888 € 3 058 200 € 876 942 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 048 350€ 6 357 610€ 3 799 497€ 5 195 504€ 8 551 521€ 2 107 247€ 2 855 220€ 314 723€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 212€ 2 910€ 392€ 5 187€ 1 807€ 4 800€ 18 252€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
27 608€ 18 113€ 47 824€ 85 439€ 81 848€ 130 285€ 181 517€ 472 619€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
104 649 € 94 606 € 56 024 € 52 873 € 42 746 € 15 933 € 70 904 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 254€ 67 077€ 39 818€ 37 795€ 30 465€ 11 309€ 51 008€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 135€ 23 609€ 14 014€ 13 302€ 10 723€ 3 960€ 17 949€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 260€ 3 920€ 2 192€ 1 776€ 1 558€ 664€ 1 947€
20
F.
Dane a poplatky
268€ 610€ 57€ 58€ 256€ 6€ 88€ 87€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 663€ 16 861€ -2 546€ 112 396€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 348€ 1 770€ 678€ 7 006€ 23 062€ 350€ 642€ 357€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
28 227 € 72 861 € 46 233 € 44 333 € 114 892 € 28 044 € -1 488 € -534 728 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
140 413 € 182 128 € 96 227 € 96 839 € 158 014 € 21 675 € 10 198 € -464 299 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
634 € 743 € 8 185 € 10 403 € 2 752 € 25 € 61 € 2 950 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
633 € 743 € 8 185 € 10 399 € 2 749 € 24 € 55 € 63 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10 080€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
633€ 743€ 8 185€ 319€ 2 749€ 24€ 55€ 63€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 4€ 3€ 1€ 6€ 2 861€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
26€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 273 € 39 777 € 19 114 € 7 790 € 8 363 € 8 474 € 8 146 € 4 187 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 286 € 32 566 € 11 413 € 40 € 6 € 875 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 286€ 32 566€ 11 413€ 40€ 6€ 875€
52
O.
Kurzové straty
41€ 13€ 27€ 53€ 39€ 49€ 193€ 1 002€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 946€ 7 198€ 7 674€ 7 737€ 8 324€ 8 385€ 7 947€ 2 310€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 639 € -39 034 € -10 929 € 2 613 € -5 611 € -8 449 € -8 085 € -1 237 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 588 € 33 827 € 35 304 € 46 946 € 109 281 € 19 595 € -9 573 € -535 965 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 485 € 3 576 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 963 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 485€ 3 576€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 963€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 103 € 30 251 € 32 424 € 44 066 € 106 401 € 16 715 € -10 536 € -535 965 €