Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
8 816 132 € 2 265 932 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
8 749 031€ 2 239 354€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 159€ 19 853€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 942€ 6 725€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
8 701 240 € 2 237 888 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 551 521€ 2 107 247€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 807€
11
C.
Služby
81 848€ 130 285€
12
D.
Osobné náklady
42 746€
13
E.
Dane a poplatky
256€ 6€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 062€ 350€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
114 892 € 28 044 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
158 014 € 21 675 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 752 € 25 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 749€ 24€
25
XI.
Kurzové zisky
3€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
8 363 € 8 474 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
40€
32
N.
Kurzové straty
39€ 49€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 324€ 8 385€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 611 € -8 449 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
109 281 € 19 595 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
106 401 € 16 715 €