Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
19.12.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 979 581 € 2 911 886 € 700 999 € 279 078 € 432 347 € 486 577 € 436 633 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 965 235 € 2 911 112 € 695 843 € 278 755 € 431 942 € 485 913 € 435 861 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
41 112 € 96 058 € 43 947 € 32 153 € 32 867 € 20 237 € 21 396 €
032
B.I.1
Materiál
39 712€ 96 058€ 43 947€ 32 153€ 32 867€ 19 737€ 21 396€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 400€ 500€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
115 883 € 170 031 € 115 040 € 66 451 € 40 211 € 22 048 € 6 081 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
115 883€ 170 031€ 115 040€ 66 358€ 40 327€ 22 048€ 6 081€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
93€ -116€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
980 068 € 1 304 271 € 402 533 € 150 425 € 295 174 € 376 296 € 293 305 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
845 822€ 1 150 512€ 332 585€ 117 818€ 288 241€ 360 070€ 269 300€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
134 246€ 153 755€ 69 948€ 32 607€ 6 933€ 16 066€ 23 005€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4€ 160€ 1 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
828 172 € 1 340 752 € 134 323 € 29 726 € 63 690 € 67 332 € 115 079 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 466€ 1 685€ 1 721€ 1 085€ 2 457€ 1 347€ 599€
057
B.IV.2
Účty v bankách
826 706€ 1 339 067€ 132 602€ 28 641€ 61 233€ 65 985€ 114 480€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 346 € 774 € 5 156 € 323 € 405 € 664 € 772 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 344€ 774€ 396€ 323€ 389€ 664€ 772€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2€ 4 760€ 16€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 979 581 € 2 911 886 € 700 999 € 279 078 € 432 347 € 486 577 € 436 633 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 231 348 € 1 549 461 € 299 842 € 124 930 € 19 831 € 16 322 € 17 684 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 238 275 € 293 843 € 118 929 € 13 831 € 10 320 € 8 490 € -48 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 238 275€ 293 843€ 118 929€ 13 831€ 10 320€ 8 490€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-48€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-12 927 € 1 249 618 € 174 913 € 105 099 € 3 511 € 1 832 € 11 732 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
748 233 € 1 362 425 € 401 157 € 154 148 € 412 516 € 470 255 € 418 949 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 664 € 10 657 € 10 334 € 6 205 € 5 527 € 4 507 € 7 138 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 664€ 10 657€ 10 334€ 6 205€ 5 527€ 4 507€ 7 138€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
47 003 € 39 998 € 16 214 € 8 265 € 3 153 € 1 011 € 281 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 559€ 1 675€ 1 566€ 1 275€ 1 124€ 1 011€ 281€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
45 444€ 38 323€ 14 648€ 6 990€ 2 029€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
694 566 € 1 311 770 € 294 516 € 139 678 € 348 782 € 464 737 € 401 530 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
663 240€ 1 062 020€ 258 376€ 89 145€ 302 828€ 346 112€ 347 715€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
131€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
646€ 1 332€ 792€ 6 613€ 34 654€ 83 718€ 39 628€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 189€ 12 311€ 7 224€ 5 049€ 1 763€ 6 599€ 5 862€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 611€ 8 270€ 7 417€ 6 292€ 7 665€ 11 322€ 7 119€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 672€ 227 637€ 20 543€ 32 251€ 1 525€ 16 637€ 1 075€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
208€ 200€ 164€ 328€ 347€ 349€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
80 093€ 55 054€ 10 000€