Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PT SERVIS, s.r.o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.02.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
107 716 € 24 537 € 273 537 € 373 034 € 342 889 € 364 303 € 57 727 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
58 447€ 24 362€ 6 017€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
900€ 17 761€ 206 204€ 311 909€ 272 090€ 313 441€ 51 710€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
106 816€ 6 776€ 67 333€ 58 564€ 26 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 561€ 12 352€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
11 € 147 € 260 € 103 558 € 29 067 € 272 162 € 446 369 € 350 828 € 355 987 € 54 103 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
280€ 58 447€ 22 752€ 5 649€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 198€ 142 323€ 247 806€ 207 283€ 278 078€ 7 538€
11
C.
Služby
11€ 147€ 260€ 590€ 1 320€ 7 669€ 49 482€ 55 567€ 26 941€ 34 210€
12
D.
Osobné náklady
1 399€ 12 352€ 7 422€ 1 488€ 811€
13
E.
Dane a poplatky
280€ 632€ 354€ 226€ 443€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 201€ 19 131€ 37 788€ 44 311€ 25 072€ 11 451€ 6 138€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
97 792€ 1 700€ 71 750€ 92 209€ 13 783€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 975€ 39€ 4 507€ 2 617€ 1 945€ 125€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-11 € -147 € -260 € 4 158 € -4 530 € 1 375 € -73 335 € -7 939 € 8 316 € 3 624 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-11 € -147 € -260 € 310 € 10 963 € 56 212 € 14 621 € 9 240 € 10 032 € 10 330 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 258 € 3 283 € 15 410 € 12 159 € 7 567 € 1 941 € 1 041 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 254€ 2 167€ 8 707€ 10 230€ 6 694€ 1 734€ 1 000€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4€ 1 116€ 6 703€ 1 928€ 873€ 207€ 41€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 258 € -3 283 € -15 410 € -12 159 € -7 567 € -1 941 € -1 041 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-11 € -147 € -260 € 2 900 € -7 813 € -14 035 € -85 494 € -15 506 € 6 375 € 2 583 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 1 180€ 214€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-11 € -147 € -260 € 2 900 € -7 813 € -14 035 € -86 454 € -16 466 € 5 195 € 2 369 €