Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
82 829 € 76 249 € 55 125 € 72 241 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
459€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
82 829€ 76 249€ 54 666€ 72 241€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
68 648 € 69 643 € 54 508 € 64 283 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
369€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 023€ 18 878€ 6 306€ 22 192€
11
C.
Služby
8 134€ 36 639€ 45 994€ 39 480€
12
D.
Osobné náklady
5 198€ 4 210€ 1 717€ 2 347€
13
E.
Dane a poplatky
235€ 415€ 111€ 233€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 771€ 8 896€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 287€ 605€ 11€ 31€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
14 181 € 6 606 € 617 € 7 958 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
48 672 € 20 732 € 2 456 € 10 569 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 186 € 356 € 7 € 7 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 122€ 331€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
64€ 25€ 7€ 7€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 186 € -356 € -7 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 995 € 6 250 € 610 € 7 951 €
36
P.
Daň z príjmov
3 027€ 1 028€ 127€ 1 716€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
9 968 € 5 222 € 483 € 6 235 €