Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Salón Megy s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
13 346 € 13 311 € 10 713 € 3 579 € 389 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
13 346 € 13 311 € 10 713 € 3 579 € 389 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 779 € 12 779 € 5 826 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1€ 1€ 1€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
12 778€ 12 778€ 5 825€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
567 € 532 € 4 887 € 3 579 € 389 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
567€ 532€ 4 887€ 3 579€ 389€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
13 346 € 13 311 € 10 713 € 3 579 € 389 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 021 € 10 986 € 10 569 € 1 293 € 9 312 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
154€ 154€ 154€ 82€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
5 832€ 5 415€ 5 608€ 4 230€ 2 677€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
35 € 417 € -193 € -8 019 € 1 635 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 325 € 2 325 € 144 € 2 286 € -8 923 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 325 € 2 325 € 144 € 2 286 € -8 923 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 196€ 2 196€ 124€ 178€ 15€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1€ 1€ 1€ 18€ 789€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
123€ 123€ 14€ 480€ 512€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5€ 5€ 5€ 1 610€ -10 239€