Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
498 611 € 460 431 € 330 712 € 370 417 € 339 223 € 292 371 € 255 617 € 255 435 € 248 279 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 141€ 147€ 445€ 257€ 2 262€ 1 166€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
498 305€ 459 071€ 318 785€ 369 687€ 337 786€ 291 340€ 254 014€ 253 173€ 246 870€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
306€ 1 360€ 9 786€ 730€ 1 290€ 586€ 1 346€ 243€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
477 992 € 423 195 € 336 083 € 342 613 € 316 382 € 287 934 € 249 103 € 252 728 € 250 477 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
412€ 1 074€ 2 980€ 1 932€ 932€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
186 686€ 176 204€ 120 379€ 116 469€ 114 035€ 102 366€ 78 433€ 73 297€ 69 612€
11
C.
Služby
23 032€ 29 904€ 17 634€ 34 814€ 40 552€ 29 650€ 35 359€ 44 901€ 47 092€
12
D.
Osobné náklady
234 700€ 196 642€ 173 391€ 169 518€ 141 210€ 137 070€ 122 125€ 112 002€ 109 663€
13
E.
Dane a poplatky
425€ 512€ 596€ 484€ 477€ 400€ 375€ 827€ 353€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 073€ 17 425€ 20 172€ 14 883€ 16 909€ 16 487€ 11 510€ 17 853€ 21 228€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 076€ 2 096€ 2 837€ 3 465€ 3 199€ 1 961€ 1 301€ 1 916€ 1 597€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
20 619 € 37 236 € -5 371 € 27 804 € 22 841 € 4 437 € 6 514 € 2 707 € -2 198 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
288 587 € 252 551 € 181 839 € 215 424 € 183 346 € 159 769 € 140 479 € 135 305 € 130 400 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-1 € 1 € 1 € 2 025 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
-1€ 2 023€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 886 € 1 584 € 1 531 € 3 763 € 1 278 € 820 € 204 € 416 € 1 571 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
706€ 788€ 820€ 215€ 130€
32
N.
Kurzové straty
1€ 8€ 2 635€ 2€ 72€ 85€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 179€ 788€ 711€ 913€ 1 148€ 818€ 204€ 344€ 1 486€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 886 € -1 584 € -1 532 € -3 763 € -1 278 € -820 € -203 € -415 € 454 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
18 733 € 35 652 € -6 903 € 24 041 € 21 563 € 3 617 € 6 311 € 2 292 € -1 744 €
36
P.
Daň z príjmov
6 505€ 9 092€ 5 525€ 5 476€ 1 690€ 1 801€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
12 228 € 26 560 € -6 903 € 18 516 € 16 087 € 1 927 € 4 510 € 1 332 € -2 704 €