Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DISTRIBÚCIA LIEČIV, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
25 029 € 25 017 € 25 021 € 25 006 € 24 997 € 24 988 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
25 029 € 25 017 € 25 021 € 25 006 € 24 997 € 24 988 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
25 029 € 25 017 € 25 021 € 25 006 € 24 997 € 24 988 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
25 029€ 25 017€ 25 021€ 25 006€ 24 997€ 24 988€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
25 029 € 25 017 € 25 021 € 25 006 € 24 997 € 24 988 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
20 814 € 21 132 € 21 335 € 22 040 € 22 791 € 23 383 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€
029
A.II.
Kapitálové fondy
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-3 868€ -3 664€ -2 960€ -2 209€ -1 617€ -995€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-318 € -204 € -705 € -751 € -592 € -622 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 215 € 3 885 € 3 686 € 2 966 € 2 206 € 1 605 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
4 215 € 3 885 € 3 686 € 2 966 € 2 206 € 1 605 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
995€ 995€ 995€ 995€ 995€ 995€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 960€ 960€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 220€ 2 890€ 2 211€ 1 011€ 251€ 130€