Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Training Academy, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
476 152€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
392 964€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
83 188 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
19 264 687 € 9 906 634 € 10 725 € 63 918 € 47 664 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
19 264 687€ 9 906 634€ 10 725€ 63 918€ 47 664€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 451 578 € 7 653 472 € 432 342 € 11 462 € 16 353 € 2 210 € 36 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
968 961€ 333 101€ 4 680€ 68€ 201€
10
B.2
Služby
14 482 617€ 7 320 371€ 427 662€ 11 462€ 16 285€ 2 009€ 36€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 813 109 € 2 253 162 € -432 342 € -737 € 130 753 € 45 454 € -36 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
367 306 € 59 683 € 1 852 € 1 745 € 53 185 € 48 635 € 294 €
13
C.1
Mzdové náklady
260 956€ 43 024€ 1 460€ 1 465€ 38 117€ 35 226€ 217€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
93 318€ 15 025€ 384€ 272€ 13 161€ 12 112€ 77€
16
C.4
Sociálne náklady
13 032€ 1 634€ 8€ 8€ 1 907€ 1 297€
17
D
Dane a poplatky
24 735€ 28 205€ 102€ 186€ 6 564€ 173€ 2 289€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 074 460€ 1 383 259€ 2 650€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
77 708€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
81 505€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 482€ 26 658€ 11 738€ 57€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
495 119€ 215 044€ 42 674€ 348€ 60€ 749€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
872 174 € 593 629 € -467 882 € -3 016 € 71 001 € -4 103 € -2 619 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
16 693€
38
X.
Výnosové úroky
587€ 7€ 9€
39
N
Nákladové úroky
666 041€ 329 019€ 82 677€ 25€ 760€ 246€
40
XI.
Kurzové zisky
690 370€ 70 649€ 212 746€ 9 334€ 8€
41
O
Kurzové straty
442 344€ 237 568€ 186 687€ 17 598€ 1 899€ 7€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
211 562€ 195 388€ 24 573€ 155€ 338€ 92€ 12€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-629 577 € -708 019 € -80 604 € -8 437 € -2 980 € -345 € -12 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
242 597 € -114 390 € -548 486 € -11 453 € 68 021 € -4 448 € -2 631 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
167 991 € 198 659 € 960 € 961 € 14 980 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
134 931€ 198 659€ 960€ 961€ 14 980€ 480€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
33 060€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
74 606 € -313 049 € -549 446 € -12 414 € 53 041 € -4 928 € -2 631 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
242 597 € -114 390 € -548 486 € -11 453 € 68 021 € -4 448 € -2 631 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
74 606 € -313 049 € -549 446 € -12 414 € 53 041 € -4 928 € -2 631 €