Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Training Academy, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 665 270€ 19 264 687€ 9 906 634€ 10 725€ 540 070€ 47 664€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
45 768 461 € 19 366 877 € 9 933 292 € 11 738 € 10 725 € 540 127 € 47 664 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
725 000€ 476 152€
05
III.
Tržby z predaja služieb
43 940 270€ 19 264 687€ 9 906 634€ 10 725€ 63 918€ 47 664€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 050 000€ 77 708€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 191€ 24 482€ 26 658€ 11 738€ 57€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
43 405 868 € 18 494 703 € 9 339 663 € 479 620 € 13 741 € 469 126 € 51 767 € 2 619 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 300 000€ 392 964€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 001 416€ 968 961€ 333 101€ 4 680€ 68€ 201€
14
D.
Služby
32 199 795€ 14 482 617€ 7 320 371€ 427 662€ 11 462€ 16 285€ 2 009€ 36€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
867 563 € 367 306 € 59 683 € 1 852 € 1 745 € 53 185 € 48 635 € 294 €
16
E.1.
Mzdové náklady
614 947€ 260 956€ 43 024€ 1 460€ 1 465€ 38 117€ 35 226€ 217€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
221 915€ 93 318€ 15 025€ 384€ 272€ 13 161€ 12 112€ 77€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 701€ 13 032€ 1 634€ 8€ 8€ 1 907€ 1 297€
20
F.
Dane a poplatky
44 028€ 24 735€ 28 205€ 102€ 186€ 6 564€ 173€ 2 289€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 636 416€ 2 074 460€ 1 383 259€ 2 650€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 636 132€ 2 074 460€ 1 383 259€ 2 650€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
284€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 194 326€ 81 505€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 162 324€ 495 119€ 215 044€ 42 674€ 348€ 60€ 749€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 362 593 € 872 174 € 593 629 € -467 882 € -3 016 € 71 001 € -4 103 € -2 619 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 164 059 € 3 813 109 € 2 253 162 € -432 342 € -737 € 130 753 € 45 454 € -36 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 750 123 € 690 370 € 70 649 € 213 333 € 9 341 € 17 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
587 € 7 € 9 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
587€ 7€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
2 750 040€ 690 370€ 70 649€ 212 746€ 9 334€ 8€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
83€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 046 307 € 1 319 947 € 778 668 € 293 937 € 17 778 € 2 997 € 345 € 12 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
856 157 € 666 041 € 329 019 € 82 677 € 25 € 760 € 246 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
392 480€ 370 115€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
463 677€ 295 926€ 329 019€ 82 677€ 25€ 760€ 246€
52
O.
Kurzové straty
909 160€ 442 344€ 237 568€ 186 687€ 17 598€ 1 899€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
16 693€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
280 990€ 211 562€ 195 388€ 24 573€ 155€ 338€ 92€ 12€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
703 816 € -629 577 € -708 019 € -80 604 € -8 437 € -2 980 € -345 € -12 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 066 409 € 242 597 € -114 390 € -548 486 € -11 453 € 68 021 € -4 448 € -2 631 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
880 322 € 167 991 € 198 659 € 960 € 961 € 14 980 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
855 761€ 134 931€ 198 659€ 960€ 961€ 14 980€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
24 561€ 33 060€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 186 087 € 74 606 € -313 049 € -549 446 € -12 414 € 53 041 € -4 928 € -2 631 €