Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FaxCopy Pro s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
199 523 € 384 313 € 308 447 € 375 080 € 368 774 € 437 852 € 4 984 € 5 045 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 978 € 30 984 € 25 627 € 34 102 € 40 287 € 19 300 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
39 € 275 € 247 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
39€ 275€ 247€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 978 € 30 984 € 25 588 € 33 827 € 40 040 € 19 300 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 321€ 27 155€ 18 179€ 25 773€ 34 630€ 16 219€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 657€ 3 829€ 7 409€ 8 054€ 5 410€ 3 081€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
169 426 € 353 146 € 282 671 € 339 566 € 328 178 € 418 322 € 4 984 € 5 045 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
159 796 € 186 832 € 241 043 € 218 399 € 258 255 € 140 240 €
039
B.I.5
Tovar
159 796€ 186 832€ 241 043€ 218 399€ 258 255€ 140 240€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
63 983 € 122 018 € 36 265 € 114 364 € 61 455 € 126 290 € 30 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
58 863 € 49 723 € 31 892 € 41 056 € 36 939 € 48 750 € 30 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 129€ 7 986€ 7 495€ 11 727€ 3 868€ 4 156€ 30€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
48 734€ 41 737€ 24 397€ 29 329€ 33 071€ 44 594€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
59 307€ 73 261€ 23 602€ 77 540€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 862€ 12 697€ 4 515€ 43€ 910€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
258€ 291€ -142€ 4€ 4€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-54 353 € 44 296 € 5 363 € 6 803 € 8 468 € 151 792 € 4 954 € 5 045 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 548€ 785€ 1 315€ 1 120€ 3 407€ 885€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-55 901€ 43 511€ 4 048€ 5 683€ 5 061€ 150 907€ 4 954€ 5 045€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 119 € 183 € 149 € 1 412 € 309 € 230 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 062€ 183€ 149€ 1 412€ 309€ 230€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
199 523 € 384 313 € 308 447 € 375 080 € 368 774 € 437 852 € 4 984 € 5 045 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 908 € 10 212 € 4 463 € 35 950 € 17 446 € 23 936 € 3 924 € 4 945 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 147 € 3 147 € 3 147 € 1 627 € 1 001 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 147€ 3 147€ 3 147€ 1 627€ 1 001€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 066 € -3 685 € -1 076 € -1 076 € -1 076 € -1 076 € -55 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 751€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 685€ -3 685€ -1 076€ -1 076€ -1 076€ -1 076€ -55€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 695 € 5 750 € -2 608 € 30 399 € 12 521 € 20 012 € -1 021 € -55 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
183 615 € 374 101 € 303 984 € 339 130 € 351 328 € 413 916 € 1 060 € 100 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 120 € 16 707 € 3 420 € 4 524 € 14 431 € 14 147 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
318€ 282€ 245€ 253€ 218€ 38€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 802€ 16 425€ 3 175€ 4 271€ 14 213€ 14 109€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 230€ 12 370€ 16 510€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
158 436 € 355 221 € 241 578 € 266 238 € 316 393 € 398 803 € 1 060 € 100 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
140 079 € 347 126 € 232 421 € 253 152 € 293 894 € 389 311 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 412€ 7 764€ 23 438€ 12 152€ 26 721€ 60 606€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
132 667€ 339 362€ 208 983€ 241 000€ 267 173€ 328 705€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 082€ 321€ 10 086€ 100€ 100€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 682€ 4 336€ 5 176€ 5 460€ 6 809€ 2 373€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 492€ 2 894€ 3 199€ 3 513€ 4 408€ 1 676€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 101€ 865€ 782€ 3 792€ 1 196€ 5 443€ 960€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 059 € 2 173 € 3 155 € 11 654 € 3 994 € 966 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 059€ 2 173€ 3 155€ 11 654€ 3 994€ 966€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
47 601€ 44 344€