Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
39 696 € 16 688 € 14 648 € 11 691 € 10 636 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
39 696 € 16 688 € 14 648 € 11 691 € 10 636 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
30 832 € 12 888 € 13 090 € 895 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
300€ 888€ 1 090€ 545€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
532€ 350€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
30 000€ 12 000€ 12 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 864 € 3 800 € 1 558 € 10 796 € 10 636 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 864€ 3 800€ 1 558€ 10 796€ 10 636€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
39 696 € 16 688 € 14 648 € 11 691 € 10 636 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
34 365 € 16 026 € 14 001 € 9 805 € 10 148 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 026€ 9 001€ 4 805€ 5 148€ 1 236€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 339 € 2 025 € 4 196 € -343 € 3 912 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 331 € 662 € 647 € 1 886 € 488 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
90€ 66€ 66€ 38€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 241 € 596 € 581 € 1 848 € 488 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 827€ 1 240€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 414€ 596€ 581€ 608€ 488€