Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
26 007 € 40 174 € 26 322 € 28 618 € 25 867 € 25 841 € 20 459 € 18 492 € 18 836 € 8 530 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
700 € 1 750 € 2 800 € 3 850 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
700 € 1 750 € 2 800 € 3 850 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
700€ 1 750€ 2 800€ 3 850€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 007 € 40 174 € 25 622 € 26 868 € 23 067 € 21 991 € 20 459 € 18 492 € 18 836 € 8 530 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
25 567 € 24 153 € 24 871 € 22 080 € 20 080 € 7 544 € 7 714 € 8 083 € 7 049 € 4 380 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 765 € 12 570 € 12 570 € 12 070 € 10 070 € 7 440 € 7 610 € 8 083 € 7 049 € 4 380 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
15 765€ 12 570€ 12 570€ 12 070€ 10 070€ 7 440€ 7 610€ 8 083€ 7 049€ 4 380€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 774€ 11 583€ 12 301€ 10 010€ 10 010€ 104€ 104€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
28€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
440 € 16 021 € 751 € 4 788 € 2 987 € 14 447 € 12 745 € 10 409 € 11 787 € 4 150 €
072
B.V.1.
Peniaze
420€ 382€ 127€ 99€ 655€ 13 073€ 3 849€ 8 515€ 7 831€ 145€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20€ 15 639€ 624€ 4 689€ 2 332€ 1 374€ 8 896€ 1 894€ 3 956€ 4 005€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
26 007 € 40 174 € 26 322 € 28 618 € 25 867 € 25 841 € 20 459 € 18 492 € 18 836 € 8 530 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
22 580 € 22 298 € 22 271 € 21 914 € 20 579 € 20 063 € 17 139 € 15 467 € 13 756 € 5 339 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
523 € 523 € 523 € 523 € 523 € 523 € 523 € 438 € 17 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
523€ 523€ 523€ 523€ 523€ 523€ 523€ 438€ 17€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 775 € 16 749 € 16 391 € 15 056 € 14 540 € 11 616 € 9 944 € 8 318 € 322 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 775€ 16 749€ 16 391€ 15 056€ 14 540€ 11 616€ 9 944€ 8 318€ 322€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
282 € 26 € 357 € 1 335 € 516 € 2 924 € 1 672 € 1 711 € 8 417 € 339 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 427 € 17 876 € 4 051 € 6 704 € 5 288 € 5 778 € 3 320 € 3 025 € 5 080 € 3 191 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 427 € 17 876 € 4 051 € 6 704 € 5 288 € 5 778 € 3 320 € 3 025 € 5 080 € 3 191 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 380 € 2 380 € 2 380 € 2 380 € 2 245 € 2 245 € 2 474 € 2 198 € 22 € 350 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 380€ 2 380€ 2 380€ 2 380€ 2 245€ 2 245€ 2 474€ 2 198€ 22€ 350€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 159€ 2 562€ 2 668€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
147€ 154€ 147€ 833€ 1 216€ 1 504€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
286€ 288€ 381€ 415€ 933€ 898€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
614€ 15 054€ 1 143€ 917€ 894€ 1 131€ 846€ 827€ 2 496€ 173€