Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
254 580 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 080 399 € 1 165 688 € 1 182 683 € 254 580 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
490 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
587 200 € 1 025 940 € 1 164 615 € 254 580 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
118 410 € 12 500 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 199 € 21 338 € 5 568 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
986 782 € 1 023 000 € 1 069 267 € 224 527 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
360 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 626 € 10 527 € 17 758 € 2 167 €
14
D.
Služby
417 182 € 836 509 € 971 818 € 207 870 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
149 604 € 31 877 € 18 086 € 11 680 €
16
E.1.
Mzdové náklady
108 875 € 24 120 € 13 753 € 9 104 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
38 609 € 7 504 € 4 282 € 2 555 €
19
E.4.
Sociálne náklady
2 120 € 253 € 51 € 21 €
20
F.
Dane a poplatky
435 € 557 € 3 874 € 58 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 024 € 46 075 € 34 167 € 2 313 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 024 € 46 075 € 34 167 € 2 313 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
-5 456 € 95 451 € 22 547 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 367 € 2 004 € 1 017 € 439 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
93 617 € 142 688 € 113 416 € 30 053 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
286 392 € 178 904 € 175 039 € 44 543 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
470 € 183 377 € 6 € 1 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
182 525 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
182 525 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
470 € 852 € 6 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
470 € 852 € 6 € 1 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 250 € 3 462 € 4 354 € 458 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 121 € 3 412 € 4 278 € 433 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 121 € 3 412 € 4 278 € 433 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
129 € 50 € 76 € 25 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 780 € 179 915 € -4 348 € -457 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
91 837 € 322 603 € 109 068 € 29 596 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
19 373 € 36 165 € 25 001 € 6 562 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 373 € 36 165 € 25 001 € 6 562 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
72 464 € 286 438 € 84 067 € 23 034 € 0 €