Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
36 115 € 39 306 € 108 947 € 5 009 € 5 319 € 5 576 € 5 169 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
11 083 € 14 250 € 17 417 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
11 083 € 14 250 € 17 417 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 083€ 14 250€ 17 417€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
25 032 € 25 056 € 91 530 € 5 009 € 5 319 € 5 576 € 5 169 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
20 714 € 20 687 € 41 756 € 749 € 749 € 749 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
20 703€ 20 678€ 41 756€ 749€ 749€ 749€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11€ 9€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 318 € 4 369 € 49 774 € 4 260 € 4 570 € 4 827 € 5 169 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 318€ 4 369€ 49 774€ 4 260€ 4 570€ 4 827€ 5 169€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
36 115 € 39 306 € 108 947 € 5 009 € 5 319 € 5 576 € 5 169 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-24 969 € -18 828 € 6 499 € 4 289 € 4 839 € 5 096 € 5 001 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
116€ 116€ 5€ 5€ 5€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-23 944€ 1 383€ -716€ -166€ 90€ 2€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-6 141 € -25 327 € 2 210 € -550 € -256 € 94 € 1 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
61 084 € 58 134 € 102 448 € 720 € 480 € 480 € 168 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
61 084 € 58 134 € 102 448 € 720 € 480 € 480 € 168 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
60 701€ 57 781€ 101 117€ 240€ 168€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 008€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
383€ 353€ 323€