Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALKALIS, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
252 € 252 € 199 213 € 302 € 252 € 952 € 1 652 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
252€ 252€ 252€ 302€ 252€ 952€ 1 652€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
198 961€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
6 275 € 25 477 € 195 949 € 302 € 28 € 373 € 1 294 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
206€ 975€
11
C.
Služby
3 007€ 22 311€ 109 434€ 302€ 28€ 167€ 319€
13
E.
Dane a poplatky
66€ 81€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 167€ 3 166€ 1 583€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
84 851€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-6 023 € -25 225 € 3 264 € 224 € 579 € 358 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-2 755 € -22 059 € -109 182 € 224 € 579 € 358 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
118 € 102 € 94 € 70 € 5 € 357 €
31
M.
Nákladové úroky
30€ 30€ 23€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
88€ 72€ 71€ 70€ 5€ 357€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-118 € -102 € -94 € -70 € -5 € -357 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-6 141 € -25 327 € 3 170 € -70 € 224 € 574 € 1 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 480€ 480€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-6 141 € -25 327 € 2 210 € -550 € -256 € 94 € 1 €