Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Todos Košice s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 727 757€ 6 640 952€ 5 973 727€ 5 287 300€ 6 426 208€ 5 125 483€ 3 495 694€ 2 708 081€ 480 599€ 0€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 765 459 € 6 651 998 € 6 016 306 € 5 335 788 € 6 460 814 € 5 130 094 € 3 509 794 € 2 775 445 € 499 319 € 0 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 349 787€ 4 550 254€ 4 357 911€ 3 929 327€ 4 503 781€ 3 859 588€ 2 615 491€ 1 763 719€ 98 468€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 266 428€ 1 963 502€ 1 612 149€ 1 357 973€ 1 922 427€ 1 265 895€ 878 556€ 944 362€ 154 620€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
88€ 3 462€ 11 858€ 3 751€ -134€ -6 608€ 11 746€ -13 647€ 18 722€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
111 542€ 127 197€ 3 666€ 9 617€ 1 647€ 150€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 614€ 7 583€ 30 722€ 35 120€ 34 740€ 11 219€ 2 354€ 80 861€ 227 509€ 0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 683 608 € 6 449 952 € 5 945 210 € 5 187 094 € 6 311 092 € 5 004 878 € 3 615 608 € 2 948 114 € 499 612 € 115 € 166 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 800 001€ 4 156 888€ 4 087 346€ 3 687 342€ 4 362 887€ 3 600 032€ 2 538 235€ 1 737 717€ 68 776€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 036 324€ 865 332€ 712 328€ 636 313€ 811 379€ 672 385€ 408 350€ 524 098€ 142 505€ 0€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
741 367€ 477 526€ 353 281€ 304 120€ 470 254€ 205 594€ 273 672€ 330 362€ 147 019€ 0€ 166€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
763 485 € 651 675 € 582 082 € 342 588 € 469 084 € 418 924 € 339 766 € 308 044 € 136 555 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
545 759€ 466 806€ 416 123€ 243 542€ 332 944€ 299 969€ 242 156€ 219 281€ 96 780€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
189 912€ 161 957€ 144 875€ 81 784€ 116 430€ 102 700€ 81 265€ 76 682€ 34 053€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
27 814€ 22 912€ 21 084€ 17 262€ 19 710€ 16 255€ 16 345€ 12 081€ 5 722€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
20 634€ 24 578€ 18 514€ 22 175€ 17 389€ 12 764€ 6 869€ 8 430€ 1 863€ 15€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
206 137€ 199 644€ 181 257€ 162 703€ 156 235€ 83 433€ 32 901€ 21 493€ 1 953€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
206 137€ 199 644€ 181 257€ 162 703€ 156 235€ 83 433€ 32 901€ 21 493€ 1 953€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
88 413€ 56 044€ 1 562€ 5 125€ 2 282€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 274€ -948€ 687€ 342€ 143€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 973€ 19 213€ 8 153€ 26 386€ 23 721€ 11 746€ 13 533€ 17 970€ 941€ 100€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
81 851 € 202 046 € 71 096 € 148 694 € 149 722 € 125 216 € -105 814 € -172 669 € -293 € -115 € -166 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 038 611 € 1 017 472 € 828 963 € 663 276 € 781 554 € 640 864 € 285 536 € 102 257 € -86 490 € 0 € -166 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
62 550 € 33 107 € 18 724 € 13 293 € 11 185 € 10 286 € 301 € 1 € 2 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
62 550 € 33 107 € 18 724 € 13 293 € 11 185 € 10 286 € 299 € 1 € 2 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
62 550€ 33 107€ 18 724€ 12 744€ 10 016€ 8 978€ 298€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
549€ 1 169€ 1 308€ 1€ 1€ 2€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
53 915 € 19 696 € 17 422 € 15 910 € 24 191 € 25 367 € 28 397 € 14 252 € 2 022 € 14 € 0 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
49 567 € 15 576 € 14 101 € 13 256 € 21 078 € 23 310 € 26 690 € 12 608 € 1 533 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 041€ 515€ 516€ 1 997€ 1 933€ 3 230€ 5 542€ 3 762€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
48 526€ 15 061€ 13 585€ 11 259€ 19 145€ 20 080€ 21 148€ 8 846€ 1 533€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
5€ 51€ 4€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 348€ 4 120€ 3 321€ 2 654€ 3 108€ 2 006€ 1 707€ 1 640€ 489€ 14€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
8 635 € 13 411 € 1 302 € -2 617 € -13 006 € -15 081 € -28 096 € -14 251 € -2 020 € -14 € 0 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
90 486 € 215 457 € 72 398 € 146 077 € 136 716 € 110 135 € -133 910 € -186 920 € -2 313 € -129 € -166 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 353 € 72 799 € 30 839 € 35 182 € 123 948 € -182 529 € 2 880 € 2 880 € 1 440 € 0 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 353€ 72 799€ 30 839€ 30 378€ 28 411€ 2 880€ 2 880€ 1 440€ 0€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 804€ 95 537€ -182 529€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
48 133 € 142 658 € 41 559 € 110 895 € 12 768 € 292 664 € -136 790 € -189 800 € -3 753 € -129 € -166 €