Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
385 493 € 517 067 € 448 495 € 440 301 € 472 381 € 444 815 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
366 076€ 505 374€ 436 118€ 428 125€ 456 449€ 428 703€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 762€ 11 302€ 12 248€ 12 044€ 13 325€ 14 790€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1€
05
IV.
Aktivácia
121€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 655€ 390€ 129€ 132€ 2 607€ 1 201€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
470 151 € 477 058 € 424 667 € 435 689 € 453 766 € 426 091 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
197 292€ 282 515€ 243 073€ 251 089€ 266 487€ 236 686€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 568€ 7 676€ 2 417€ 2 863€ 5 405€ 2 997€
11
C.
Služby
125 687€ 107 323€ 97 284€ 104 107€ 105 344€ 106 591€
12
D.
Osobné náklady
103 408€ 71 477€ 53 657€ 46 638€ 43 708€ 43 036€
13
E.
Dane a poplatky
347€ 109€ 233€ 99€ 124€ 161€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 546€ 30 111€ 30 111€ 30 111€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 849€ 7 958€ 457€ 782€ 2 587€ 6 509€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-84 658 € 40 009 € 23 828 € 4 612 € 18 615 € 18 724 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
42 291 € 119 163 € 105 592 € 82 110 € 92 538 € 97 340 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
6 519 € 5 723 € 6 222 € 9 582 € 3 697 € 2 857 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3 900€ 4 273€ 6 222€ 3 121€ 3 689€
25
XI.
Kurzové zisky
2 619€ 1 450€ 6 461€ 8€ 2 857€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
15 560 € 8 434 € 12 676 € 1 934 € 1 198 € 4 177 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 095€ 7 162€ 11 086€ 560€
32
N.
Kurzové straty
8 102€ 21€ 863€ 2 852€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 363€ 1 251€ 727€ 1 374€ 1 198€ 1 325€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-9 041 € -2 711 € -6 454 € 7 648 € 2 499 € -1 320 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-93 699 € 37 298 € 17 374 € 12 260 € 21 114 € 17 404 €
36
P.
Daň z príjmov
10 121€ 4 185€ 960€ 4 001€ 2 700€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-93 699 € 27 177 € 13 189 € 11 300 € 17 113 € 14 704 €