Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.06.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 358 € 16 321 € 14 108 € 12 795 € 10 895 € 7 104 € 4 945 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 358 € 16 321 € 14 108 € 12 795 € 10 895 € 7 104 € 4 945 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 424 € 9 € 1 834 € 1 129 € 1 064 € 1 147 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 424€ 0€ 1 825€ 1 129€ 1 064€ 1 147€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9€ 9€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 358 € 14 897 € 14 099 € 10 961 € 9 766 € 6 040 € 3 798 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 358€ 14 897€ 14 099€ 10 961€ 9 766€ 6 040€ 3 698€
057
B.IV.2
Účty v bankách
100€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 358 € 16 321 € 14 108 € 12 795 € 10 895 € 7 104 € 4 945 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 731 € 13 672 € 11 530 € 10 163 € 8 335 € 7 084 € 4 929 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 672 € 6 530 € 5 163 € 3 335 € 1 610 € -71 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 059 € 2 142 € 1 367 € 1 828 € 1 725 € 2 155 € -71 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 627 € 2 649 € 2 578 € 2 632 € 2 560 € 20 € 16 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 627 € 2 649 € 2 578 € 2 632 € 2 560 € 20 € 16 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18€ 37€ 20€ 16€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 080€ 2 080€ 2 080€ 2 080€ 2 080€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
547€ 569€ 480€ 515€ 480€