Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
144 455 € 125 078 € 70 931 € 60 072 € 39 820 € 13 447 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 500€ 269€ 6 258€ 532€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
142 860€ 124 809€ 64 670€ 59 540€ 39 820€ 13 447€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
95€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
139 652 € 115 870 € 68 861 € 55 952 € 38 749 € 13 304 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 842€ 4 393€ 313€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
98 060€ 93 102€ 51 423€ 48 246€ 29 895€ 11 220€
11
C.
Služby
18 186€ 8 670€ 7 706€ 3 545€ 6 183€ 2 023€
12
D.
Osobné náklady
19 253€ 5 932€ 3 399€ 2 608€ 2 231€
13
E.
Dane a poplatky
582€ 412€ 293€ 153€ 236€ 61€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 074€ 2 217€ 1 478€ 950€ 80€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
96€ 140€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
401€ 555€ 169€ 137€ 124€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 803 € 9 208 € 2 070 € 4 120 € 1 071 € 143 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
28 114 € 18 464 € 7 406 € 7 968 € 3 742 € 204 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
746 € 987 € 504 € 85 € 91 € 12 €
31
M.
Nákladové úroky
537€ 791€ 355€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
209€ 196€ 149€ 85€ 91€ 12€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-746 € -987 € -504 € -85 € -91 € -12 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 057 € 8 221 € 1 566 € 4 035 € 980 € 131 €
36
P.
Daň z príjmov
1 228€ 2 051€ 1 100€ 1 096€ 680€ 65€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 829 € 6 170 € 466 € 2 939 € 300 € 66 €