Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
245 032 € 258 711 € 177 687 € 181 656 € 144 455 € 125 078 € 70 931 € 60 072 € 39 820 € 13 447 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
46 529€ 430€ 4 457€ 1 500€ 269€ 6 258€ 532€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
198 321€ 257 081€ 173 230€ 181 656€ 142 860€ 124 809€ 64 670€ 59 540€ 39 820€ 13 447€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 200€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
182€ 95€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
238 124 € 252 366 € 172 510 € 178 917 € 139 652 € 115 870 € 68 861 € 55 952 € 38 749 € 13 304 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 842€ 4 393€ 313€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
183 655€ 193 189€ 111 587€ 96 814€ 98 060€ 93 102€ 51 423€ 48 246€ 29 895€ 11 220€
11
C.
Služby
44 508€ 50 299€ 52 913€ 58 419€ 18 186€ 8 670€ 7 706€ 3 545€ 6 183€ 2 023€
12
D.
Osobné náklady
6 301€ 5 186€ 4 597€ 20 030€ 19 253€ 5 932€ 3 399€ 2 608€ 2 231€
13
E.
Dane a poplatky
361€ 505€ 757€ 696€ 582€ 412€ 293€ 153€ 236€ 61€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 928€ 2 014€ 1 987€ 2 517€ 3 074€ 2 217€ 1 478€ 950€ 80€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
100€ 906€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
240€ 144€ 96€ 140€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
271€ 267€ 429€ 297€ 401€ 555€ 169€ 137€ 124€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 908 € 6 345 € 5 177 € 2 739 € 4 803 € 9 208 € 2 070 € 4 120 € 1 071 € 143 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
16 687 € 14 023 € 13 187 € 26 423 € 28 114 € 18 464 € 7 406 € 7 968 € 3 742 € 204 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
442 € 115 € 220 € 488 € 746 € 987 € 504 € 85 € 91 € 12 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
48€ 283€ 537€ 791€ 355€
32
N.
Kurzové straty
303€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139€ 115€ 172€ 205€ 209€ 196€ 149€ 85€ 91€ 12€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-442 € -115 € -220 € -488 € -746 € -987 € -504 € -85 € -91 € -12 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
6 466 € 6 230 € 4 957 € 2 251 € 4 057 € 8 221 € 1 566 € 4 035 € 980 € 131 €
36
P.
Daň z príjmov
1 460€ 1 489€ 1 303€ 789€ 1 228€ 2 051€ 1 100€ 1 096€ 680€ 65€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 006 € 4 741 € 3 654 € 1 462 € 2 829 € 6 170 € 466 € 2 939 € 300 € 66 €