Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

)i( s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.03.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 116 € 8 433 € 15 683 € 8 675 € 9 767 € 8 308 € 7 027 € 5 412 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 116 € 8 433 € 15 683 € 8 675 € 9 767 € 8 308 € 7 027 € 5 350 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
859 € 716 € 15 049 € 733 € 105 € -22 € 390 € 480 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
462€ 234€ 249€ 731€ 105€ -24€ 390€ 480€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
174€ 185€ 2€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
223€ 297€ 14 800€ 2€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 257 € 7 717 € 634 € 7 942 € 9 662 € 8 330 € 6 637 € 4 870 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 257€ 7 717€ 634€ 7 942€ 9 662€ 8 330€ 6 637€ 4 806€
057
B.IV.2
Účty v bankách
64€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
62 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
62€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 116 € 8 433 € 15 683 € 8 675 € 9 767 € 8 308 € 7 027 € 5 412 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 175 € 5 082 € 9 617 € 4 043 € 6 646 € 7 473 € 6 455 € 5 255 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
500 € 500 € 500 € 500 € 250 € 250 € 250 € 250 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
250€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-418 € -1 456 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-907 € -418 € 5 573 € -1 457 € 1 396 € 2 223 € 1 205 € 5 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 941 € 3 351 € 6 066 € 4 632 € 3 121 € 835 € 572 € 157 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
50 € 50 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50€ 50€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 € 10 € 7 € 1 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 928 € 3 341 € 6 059 € 4 631 € 3 121 € 835 € 520 € 107 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 260€ 1 346€ 4 073€ 4 563€ 2 626€ 236€ 40€ 107€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-185€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
160€ 219€ 501€ 8€ 15€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 508€ 1 776€ 1 670€ 60€ 480€ 599€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2€