Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Apollo Rental s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
14 794 888€ 6 736 877€ 3 035 393€ 4 989 532€ 4 194 869€ 3 079 668€ 220€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 398 738€ 6 453 148€ 2 919 313€ 4 646 713€ 3 782 620€ 2 975 564€ 165€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
396 150 € 283 729 € 116 080 € 342 819 € 412 249 € 104 104 € 55 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
128 210 € 473 193 € 163 121 € 214 794 € 12 810 € 34 062 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
128 210€ 473 193€ 163 121€ 214 794€ 12 810€ 34 062€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
479 223 € 535 271 € 444 019 € 418 041 € 322 198 € 175 805 € 13 005 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 288€ 56 759€ 56 163€ 46 545€ 4 134€ 1 729€
10
B.2
Služby
461 935€ 478 512€ 387 856€ 371 496€ 318 064€ 174 076€ 13 005€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
45 137 € 221 651 € -164 818 € 139 572 € 102 861 € -37 639 € -12 950 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 871 € 120 € 1 438 € 360 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 611€ 100€ 1 200€ 300€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 846€ 20€ 238€ 60€
16
C.4
Sociálne náklady
414€
17
D
Dane a poplatky
399€ 129€ 68€ 222€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 424€ 8 750€ 8 750€ 8 750€ 4 375€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
450 000€ 4 730€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
89 144€ -82 094€ 816 042€ 54 250€ 34 500€ 67 500€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 208€ 95 743€ 8 369€ 116 918€ 21 216€ 3 752€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
77 778 € 34 944 € 182 268 € 67 665 € 106 972 € 25 887 € -12 950 €
38
X.
Výnosové úroky
8 752€ 5 793€ 1 117€ 2€ 7€ 1€
39
N
Nákladové úroky
0€ 1 200€
40
XI.
Kurzové zisky
27€ 13€ 67€ 7€ 18€ 998€
41
O
Kurzové straty
452€ 1 080€ 11 989€ 737€ 70€ 45€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 350€ 2 836€ 4 167€ 5 445€ 3 172€ 1 492€ 24€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
5 977 € 690 € -14 972 € -6 173 € -3 217 € -538 € -24 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
83 755 € 35 634 € 167 296 € 61 492 € 103 755 € 25 349 € -12 974 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
31 731 € 3 463 € 41 261 € 37 211 € 34 011 € 6 138 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 731€ 3 463€ 41 261€ 37 211€ 34 011€ 6 138€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
52 024 € 32 171 € 126 035 € 24 281 € 69 744 € 19 211 € -12 974 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
83 755 € 35 634 € 167 296 € 61 492 € 103 755 € 25 349 € -12 974 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
52 024 € 32 171 € 126 035 € 24 281 € 69 744 € 19 211 € -12 974 €