Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
51 059 € 54 522 € 70 320 € 44 428 € 43 257 € 51 917 € 20 588 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 032 € 15 294 € 29 887 € 25 445 € 38 286 € 27 481 € 12 210 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 032 € 15 294 € 29 887 € 25 445 € 38 286 € 27 481 € 12 210 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 032€ 15 294€ 29 887€ 25 445€ 38 286€ 27 481€ 12 210€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
44 260 € 38 022 € 39 512 € 17 525 € 2 670 € 21 733 € 8 378 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 920 € 7 521 €
032
B.I.1
Materiál
5 920€ 7 521€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
914 € 7 358 € 2 875 € 12 € 1 199 € 19 109 € 5 892 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 336€ 1 808€ 1 199€ 18 870€ 3 747€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
239€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
914€ 22€ 1 067€ 12€ 145€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
37 426 € 23 143 € 36 637 € 17 513 € 1 471 € 2 624 € 2 486 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 486€ 5 264€ 2 553€ 12 567€ 157€ 74€
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 940€ 17 879€ 34 084€ 4 946€ 1 314€ 2 550€ 2 486€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
767 € 1 206 € 921 € 1 458 € 2 301 € 2 703 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
767€ 1 206€ 921€ 1 458€ 2 301€ 2 703€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
51 059 € 54 522 € 70 320 € 44 428 € 43 257 € 51 917 € 20 588 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-12 835 € -14 096 € -20 863 € -19 869 € 13 266 € 8 445 € 5 170 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 100€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 408 € 408 € 408 € 167 € 3 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 408€ 408€ 408€ 167€ 3€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-19 893 € -26 371 € -25 377 € 7 758 € 3 178 € 67 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 242€ 7 758€ 7 758€ 7 758€ 3 178€ 67€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 135€ -34 129€ -33 135€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 261 € 6 767 € -994 € -33 135 € 4 821 € 3 275 € 70 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
63 894 € 68 618 € 91 183 € 64 297 € 29 991 € 43 472 € 15 418 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 141 € 10 224 € 15 346 € 4 057 € 8 188 € 12 290 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
26€ -6€ 1€ 8€ 37€ 37€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 115€ 10 230€ 15 345€ 4 049€ 8 151€ 12 253€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
58 753 € 44 211 € 57 768 € 60 240 € 21 803 € 31 182 € 15 418 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
22 214€ 775€ 102€ 2 369€ 1 786€ -98€ 14€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
36 535€ 36 535€ 56 102€ 54 552€ 17 300€ 28 317€ 15 318€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 096€ 31€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
567€ 334€ 692€ 17€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4€ 5 238€ 1 230€ 2 627€ 2 717€ 2 702€ 38€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
261€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
14 183 € 18 069 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
14 183€ 18 069€