Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
18 440€ 13 118€ 4 254€ 1 535€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 740€ 1 303€ 897€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
14 700 € 13 118 € 2 951 € 638 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
149 021 € 132 412 € 206 954 € 140 499 € 187 010 € 119 059 € 28 452 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
149 021€ 132 412€ 206 954€ 140 499€ 187 010€ 119 059€ 28 452€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
119 171 € 104 433 € 184 469 € 133 425 € 150 689 € 98 871 € 27 227 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 333€ 42 042€ 98 228€ 66 840€ 69 407€ 39 918€ 9 991€
10
B.2
Služby
68 838€ 62 391€ 86 241€ 66 585€ 81 282€ 58 953€ 17 236€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 850 € 42 679 € 35 603 € 10 025 € 36 959 € 20 188 € 1 225 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 337 € 20 093 € 16 246 € 25 850 € 21 468 € 10 975 € 92 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 946€ 14 063€ 11 141€ 18 008€ 15 310€ 8 201€ 68€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 670€ 4 531€ 3 682€ 6 105€ 4 997€ 2 361€ 24€
16
C.4
Sociálne náklady
721€ 1 499€ 1 423€ 1 737€ 1 161€ 413€
17
D
Dane a poplatky
816€ 1 151€ 1 083€ 979€ 683€ 313€ 90€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 261€ 13 197€ 15 168€ 12 841€ 8 693€ 4 412€ 531€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
817€ 268€ 1 446€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 734€ 4 328€ 103€ 44€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 678€ 3 691€ 1 615€ 1 782€ 1 332€ 153€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 309 € 8 875 € 1 862 € -31 383 € 6 229 € 4 335 € 512 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 1€
39
N
Nákladové úroky
576€ 1 103€ 299€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 472€ 864€ 1 597€ 801€ 87€ 101€ 421€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 048 € -1 967 € -1 896 € -792 € -84 € -100 € -421 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 261 € 6 908 € -34 € -32 175 € 6 145 € 4 235 € 91 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
141 € 960 € 960 € 1 324 € 960 € 21 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
141€ 960€ 960€ 1 324€ 960€ 21€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 261 € 6 767 € -994 € -33 135 € 4 821 € 3 275 € 70 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 261 € 6 908 € -34 € -32 175 € 6 145 € 4 235 € 91 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 261 € 6 767 € -994 € -33 135 € 4 821 € 3 275 € 70 €