Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lignum S, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
47 € 18 441 € 1 070 € 237 776 € 308 719 € 382 233 € 11 495 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 666€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
672€ 8 144€ 287 902€ 376 180€ 11 495€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
11 025€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47€ 18 441€ 398€ 229 632€ 7 126€ 6 053€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 874 € 1 425 € 8 055 € 5 309 € 227 722 € 371 415 € 430 878 € 13 280 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 698€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 439€ 50 279€ 83 724€ 4 702€
11
C.
Služby
1 874€ 1 425€ 1 286€ 958€ 63 022€ 250 306€ 293 501€ 4 265€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
2 168€ 200€ 1 952€ 151€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 875€ 40 219€ 41 578€ 3 465€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 172€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
6 564€ 3 361€ 3 685€ 1 475€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
205€ 990€ 133 533€ 17 066€ 10 123€ 697€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 827 € 17 016 € -8 055 € -4 239 € 10 054 € -62 696 € -48 645 € -1 785 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 874 € -1 425 € -1 286 € -286 € -58 317 € -12 715 € -1 045 € 2 528 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
170 € 550 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
170€ 550€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 004 € 13 214 € 16 464 € 15 481 € 17 582 € 18 285 € 18 727 € 1 863 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
9 875€ 13 102€ 16 362€ 15 385€ 17 386€ 18 145€ 17 938€ 1 453€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
129€ 112€ 102€ 96€ 196€ 140€ 789€ 410€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 004 € -13 214 € -16 464 € -15 481 € -17 582 € -18 115 € -18 177 € -1 863 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-11 831 € 3 802 € -24 519 € -19 720 € -7 528 € -80 811 € -66 822 € -3 648 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-11 831 € 3 802 € -24 519 € -20 680 € -8 488 € -81 771 € -67 782 € -3 648 €