Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
374 339 € 1 403 435 € 808 200 € 2 466 298 € 3 272 019 € 318 248 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
856 016€ 547€ 510 013€ 1 851 404€ 365€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
321 065€ 440 638€ 780 690€ 1 931 361€ 1 372 060€ 292 762€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
20 800€ 120€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
7 916€ 62 500€ 2 400€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 358€ 44 281€ 24 563€ 24 924€ 27 755€ 25 001€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
337 549 € 1 411 444 € 722 052 € 2 401 989 € 3 116 990 € 303 782 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
832 430€ 514€ 698 275€ 1 538 294€ 255€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 558€ 36 326€ 38 065€ 84 383€ 21 512€ 15 586€
11
C.
Služby
161 800€ 355 404€ 533 713€ 1 490 555€ 1 478 737€ 209 765€
12
D.
Osobné náklady
71 881€ 54 482€ 78 565€ 61 370€ 21 169€ 21 179€
13
E.
Dane a poplatky
2 373€ 2 807€ 2 747€ 1 662€ 2 044€ 2 021€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 379€ 70 855€ 68 446€ 65 684€ 55 234€ 54 972€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 150€ 58 792€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
408€ 348€ 2€ 60€ 4€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
36 790 € -8 009 € 86 148 € 64 309 € 155 029 € 14 466 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
134 707 € 72 494 € 208 945 € 168 161 € 205 721 € 67 641 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 580 € 48 € 2 360 € 569 € 262 € 25 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 579€ 46€ 2 360€ 569€ 256€ 25€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 2€ 6€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
12 603 € 11 188 € 17 135 € 16 708 € 18 762 € 12 803 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 919€ 5 442€ 11 914€ 9 356€ 13 882€ 9 999€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 684€ 5 746€ 5 221€ 7 352€ 4 880€ 2 804€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 023 € -11 140 € -14 775 € -16 139 € -18 500 € -12 778 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
26 767 € -19 149 € 71 373 € 48 170 € 136 529 € 1 688 €
36
P.
Daň z príjmov
7 858€ 1€ 18 869€ 8 480€ 39 334€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
18 909 € -19 150 € 52 504 € 39 690 € 97 195 € 728 €