Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
220 497 € 204 508 € 6 054 € 7 068 € 204 860 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
34 617 € 7 931 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
34 617 € 7 931 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 617€ 7 931€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
185 880 € 196 577 € 6 054 € 7 068 € 204 860 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
200 000 €
036
B.I.5
Tovar
200 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
154 613 € 190 124 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 574€ 78 522€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
7 717€ 4 233€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
134 322€ 107 369€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
31 267 € 6 453 € 6 054 € 7 068 € 4 860 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
31 267€ 6 453€ 4 360€ 4 840€ 4 840€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 694€ 2 228€ 20€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
220 497 € 204 508 € 6 054 € 7 068 € 204 860 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
61 736 € -14 372 € 4 574 € 5 108 € 3 900 € 4 520 € 5 000 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
108 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
108€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-19 371 € -427 € -1 100 € -480 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 100€ -480€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
76 107 € -18 945 € -534 € 1 208 € -620 € -480 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
158 761 € 218 880 € 1 480 € 1 960 € 200 960 € 480 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 560 € 2 201 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 560€ 2 201€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
150 201 € 216 679 € 1 480 € 1 960 € 200 960 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
137 003€ 150 240€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-34 192€ 47 218€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000€ 1 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25 965€ 14 217€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 425€ 5 004€ 480€ 480€ 480€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
480€ 200 480€