Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 315 357 € 509 279 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 315 357€ 509 279€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
992 110 € 447 146 € 93 132 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 193€ 4 277€
10
B.2
Služby
964 917€ 442 869€ 93 132€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
323 247 € 62 133 € -93 132 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
254 278 € 76 908 €
17
D
Dane a poplatky
651€ 309€ 63€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 635€ 169€ 1 250€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
295 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
198 750€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 595€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 095€ 600€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
98 183 € -15 853 € 1 805 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
100€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
416€ 212€ 54€ 117€ 241€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-416 € -212 € -54 € -117 € -140 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
97 767 € -16 065 € -54 € 1 688 € -140 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
21 660 € 2 880 € 480 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
21 660€ 2 880€ 480€ 480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
76 107 € -18 945 € -534 € 1 208 € -620 € -480 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
97 767 € -16 065 € -54 € 1 688 € -140 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
76 107 € -18 945 € -534 € 1 208 € -620 € -480 € 0 € 0 €