Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EDS International SK, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
10.03.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 317 498 € 2 787 507 € 6 755 743 € 3 245 757 € 6 533 923 € 584 278 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 238 648 € 2 745 399 € 6 745 492 € 3 199 647 € 6 533 869 € 583 568 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 113 € 81 113 € 100 000 € 125 000 € 100 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 113 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
81 113 € 100 000 € 125 000 € 100 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 768 730 € 2 106 882 € 5 384 072 € 534 268 € 5 403 024 € 94 820 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 583 578 € 2 106 124 € 5 382 516 € 533 767 € 5 393 606 € 94 820 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
152 € 758 € 1 556 € 501 € 9 418 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 185 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 468 805 € 557 404 € 1 261 420 € 2 540 379 € 1 030 845 € 488 748 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 468 805 € 557 404 € 1 261 420 € 2 540 379 € 1 030 845 € 488 748 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
78 850 € 42 108 € 10 251 € 46 110 € 54 € 710 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
77 € 61 € 54 € 656 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
78 773 € 42 047 € 10 251 € 46 110 € 54 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 317 498 € 2 787 507 € 6 755 743 € 3 245 757 € 6 533 923 € 584 278 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
310 429 € 305 224 € 302 015 € 298 045 € 296 098 € 45 266 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 248 € 1 087 € 889 € 792 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 248 € 1 087 € 889 € 792 € 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
53 976 € 50 928 € 47 155 € 45 307 € 39 766 € -166 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 142 € 51 094 € 47 321 € 45 473 € 39 932 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-166 € -166 € -166 € -166 € -166 € -166 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 205 € 3 209 € 3 971 € 1 946 € 5 832 € 40 432 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 005 303 € 2 479 613 € 6 451 505 € 2 923 589 € 6 234 518 € 538 862 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
138 € 86 € 34 € 45 210 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
45 210 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
138 € 86 € 34 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 005 165 € 1 479 527 € 6 451 471 € 2 923 589 € 6 234 509 € 493 652 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 002 774 € 1 475 684 € 6 447 618 € 2 920 709 € 6 234 509 € 1 502 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
480 092 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
502 € 500 € 505 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
348 € 346 € 350 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 541 € 2 997 € 2 998 € 2 880 € 12 058 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 000 000 € 9 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 766 € 2 670 € 2 223 € 24 123 € 3 307 € 150 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 766 € 2 670 € 2 223 € 24 123 € 3 307 € 150 €